KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Zespół Szkół Budowlano–Ceramicznych w Gliwicach, ul. Bojkowska 16, 44-100 Gliwice reprezentowany przez Dyrektora Placówki. 

2. Współadministratorami danych osobowych są: Prezydent Miasta Gliwice, wykonujący swoje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz miejskie jednostki organizacyjne wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1. „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”

Link do Zarządzenie organizacyjne nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12 sierpnia 2019 r. (tekst ujednolicony) w sprawie: zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów wynikających z wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych znajduje się pod adresem: /storage/dokumenty-jednostek/zsbc/zo-2019-84.pdf

Niezależnie od tego ustalenia, Pani/Pan może wykonywać swoje prawa również wobec Administratora. 

3. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest Andrzej Konecki, kontakt z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych: 

       korespondencyjnie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

       telefonicznie: 32 2320374 

4. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie zadań wynikających z obowiązku kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

      1) oraz przepisy prawa:

           a) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

           b) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

           c) rozporządzenia wykonawcze do w/w ustaw.

      2) zgody osoby, której dane osobowe dotyczą. 

6. Administrator w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym realizuje nauczanie na odległość tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

7. W celu realizacji zadań publicznych Pana/Pani dane mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do przetwarzania tych danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

8. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, o których mowa w pkt. 5 ppkt 1, będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:

      a. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,

      b. poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych,

      c. usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody,

          cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

      d. ograniczenia przetwarzania,

      e. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie urzędom i instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

11. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 1 jest obowiązkiem ustawowym. 

12. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 2 jest obowiązkiem umownym. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych. 

13. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

Statut Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach

pdfStatut_Zespołu_Szkół_Budowlano-Ceramicznych_w_Gliwicach.pdf1.12 MB

pdfRegulaminy_i_procedury_do_Statutu_Zespołu_Szkół-Budowlano-Ceramicznych_w_Gliwicach.pdf1.21 MB

pdfStatut_Technikum_nr_4_w_Zespole_Szkół_Budowlano-Ceramicznych_w_Gliwicach.pdf967.94 KB

pdfRegulaminy_i_procedury_do_Statutu_Branżowej_Szkoły_I_Stopnia_nr_4_w_Zespole_Szkół_Budowlano-Ceramicznych_w_Gliwicach.pdf1.3 MB

pdfStatut_Branżowej_Szkoły_I_Stopnia_nr_4_w_Zespole_Szkół_Budowlano-Ceramicznych_w_Gliwicach.pdf1.34 MB

pdfRegulaminy_i_procedury_do_Statutu_Branżowej_Szkoły_I_Stopnia_nr_4_w_Zespole_Szkół_Budowlano-Ceramicznych_w_Gliwicach.pdf1.3 MB


Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

pdfProgram_Wychowaczo-Prof._2022.pdf962.61 KB


Nauczanie na odległość w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach

pdfZasady_kształcenia_na_odległość.pdf129.68 KBpdf


Harmonogram praktyk

pdfHarmonogram_praktyk_2023-24.pdf211.55 KB


Kalendarz roku szkolnego 2023/24

pdfKalendarz_roku_szkolnego_2023-2024_.pdf227.61 KB


Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2023/24

pdfDodatkowe_dni_wolne.pdf363.22 KB


Religia/wychowanie do życia w rodzinie

docxrezygnacja_wdż_uczeń_nieletni.docx13.12 KB

docxrezygnacja_wdż_uczeń_pełnoletni.docx13.24 KB

docxrezygnacja_z_religii_uczeń_nieletni.docx13.49 KB

docxrezygnacja_z_religii_uczeń_pełnoletni.docx13.35 KB

pdfreligia_zgoda__uczeń_nieletni.pdf559.23 KB

pdfreligia_zgoda_-uczeń_pełnoletni.pdf651.31 KB


Wycieczki

pdfZgoda_rodzica_na_udział_w_wycieczce.pdf179.67 KB

pdfPreliminarz_wycieczki.pdf356.84 KB

pdfRozliczenie_wycieczki.pdf186.61 KB

docxRamowy_regulamin_wycieczki_i_obowiązki_jej_uczestników.docx15.12 KB


Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa/dyplomu

docWniosek_o_wydanie_duplikatu_świadectwa_lub_dyplomu.doc50.5 KB


 

 

 

    ZSBC w Gliwicach - Lista dostępności nauczycieli na rok szkolny 2023/2024      
           
LP Nazwisko i imię dzień tygodnia godzina od godzina do uwagi
1 Babraj Grzegorz poniedziałek 11:15 11:45  
2 Bączek Agnieszka poniedziałek 12:35 13:20  
3 Bryja Artur piątek 11:30 12:30  
4 Bryła Dariusz wtorek 16:00 16:30  
5 Bucher Anna czwartek 11:30 12:30  
6 Dąbrowska Joanna wtorek 09:40 10:40  
7 Duliban Aleksandra środa 16:10 17:10  
8 Dydek Żaneta środa 09:45 10:45  
9 Dylich Piotr czwartek 08:00 09:00  
10 Dymek Bernadeta poniedziałek 13:30 14:30  
czwartek
11 Figiel Halina czwartek 07:30 08:00  
12 Gabryś Bogusław środa 09:35 10:35  
13 Gajda Anna środa 06:30 07:00  
piątek 06:30 07:00
14 Gałuszka-Harat Małgorzata środa 09:45 10:45  
15 Glimos Andrzej czwartek 07:00 08:00  
16 Gronet Aneta wtorek 09:40 10:40  
17 Grynicka Anna czwartek 12:25 12:55  
18 Grzelińska Sławomira środa 15:00 16:00  
19 Gulczyński Krzysztof środa 09:45 10:45  
20 Hain Krystian poniedziałek 14:40 15:20  
21 Hanslik Sylwia poniedziałek 11:40 12:15  
środa 12:35 13:20
22 Jarosz Krzysztof poniedziałek 11:15 11:45  
23 Joneczko Beata wtorek 07:30 08:00  
24 Konecki Andrzej środa 13:30 14:15  
25 Kowalski Marcin środa 10:45 11:30  
26 Krawczyk Ewa piątek 15:10 16:10  
27 Krysztoforski Zbigniew piątek 07:00 08:00  
28 Kubik- Świerczyńska Agnieszka środa 10:30 10:45  
czwartek 09:45 10:30
29 Kucharska Ewa poniedziałek 12:30 13:30  
30 Kucharz Piotr wtorek 14:25 14:45  
31 Kuźniar Ewa czwartek 14:15 15:15  
32 Leitner Rafał poniedziałek 15:55 16:25  
33 Liwacz Oktawia czwartek 12:30 13:30  
34 Magdziak Agnieszka czwartek 11:30 12:30  
35 Magiera Tomasz środa 16:00 16:45  
36 Malinowski Szymon środa 07:30 08:00  
37 Małkiewicz Patrycja czwartek 07:00 08:00 co 2 tyg.
38 Masłoń Zuzanna środa 15:00 16:00  
39 Matysiok Paweł środa 12:05 12:35  
40 Michalczuk Wojciech piątek 08:45 09:45  
41 Mrozek Ilona piątek 07:30 08:00  
42 Ostaficzuk Edyta poniedziałek 11:40 12:30  
43 Paszek Justyna poniedziałek 08:45 09:45  
44 Pruszyńska Martyna środa 07:50 08:50  
45 Ratyna Agnieszka wtorek 12:35 13:30  
46 Skorus Monika czwartek 15:05 15:35  
47 Skrabel Daria środa 07:00 08:00  
48 Sołoducha-Magiera Beata środa 17:45 18:30  
49 Sottopietra Barbara wtorek 09:00 10:00  
50 Sowa Andrzej piątek 11:30 12:30  
51 Spałek Beata (dyrektor) środa 15:00 16:00  
52 Strömich-Bochenek Barbara czwartek 15:05 15:35  
53 Szczęch Bogumiła poniedziałek 11:40 12:10  
środa 11:40 12:10
54 Szołtysek Elżbieta środa 08:50 09:35  
55 Szulc Sabina piątek 10:30 11:30  
56 Tafil Katarzyna (wicedyrektor) poniedziałek 14:00 15:00  
57 Tobiasz Jan poniedziałek 07:30 08:00  
58 Tobolewska Agata poniedziałek 14:25 15:10 co 2 tyg.
59 Walarus Piotr czwartek 13:00 13:30  
60 Walenta Anna czwartek 12:35 13:05  
61 Walus-Wspaniały Alicja   09:45 10:30  
62 Werner Anna środa 09:45 10:30  
63 Wieczorek Aurelia poniedziałek 12:25 12:55  
64 Wilczyńska-Dymek Kalina wtorek 13:30 14:30  
65 Wojnar Tomasz poniedziałek 14:20 15:20  
66 Wysocka Anna piątek 14:15 14:45  
67 Zakaszewska Marta poniedziałek 10:30 11:30  
68 Zarychta Grażyna poniedziałek 15:55 16:45  
69 Zieliński Wojciech poniedziałek 10:30 11:30  

Na czarnej tablicy narysowana kredą chmurka, a w jej środku znajduje się żarówka.

 

ZSB-C mieści się w dwóch niezależnych budynkach

Obok znajduje się ogólnodostępny kompleks sportowy ORLIK oraz basen. Szkoła posiada doskonale wyposażone pracownie zawodowe oraz sale lekcyjne z dostępem do sprzętu multimedialnego.

Do dyspozycji uczniów przygotowaliśmy:

 • stojak na rowery,
 • szafki,
 • sklepik
 • miejsce gdzie można zjeść czy się napić oraz skorzystać z wi-fi,
 • radiowęzeł.

Oferujemy również dostęp do siłowni, możliwość skorzystania z bogatej oferty zajęć dodatkowych czy wycieczek zawodowych oraz turystycznych.

Organizujemy również udział w szkoleniach prowadzonych przez firmy związane z zawodami, w których kształcimy, a także możliwość udziału w konkursach przedmiotowych i zawodowych.

 

Galeria zdjeć:

 

budynek szkoły ZSBC -drugi
budynek pierwszy z gabinetem dyrektora szkoły, na pierwszym planie pergola
korytarz z szafkami dla uczniów
miejsce do wypoczynku przy sklepiku i strefa wi-fi
sala lekcyjna uczeń stoi przy tablicy interaktywnej
siłownia szkolna na pierwszym planie urządzenia do ćwiczeń
siłownia szkolna z urządzeniami do ćwiczeń

 

1959

 • Rozpoczyna działalność Zasadnicza Szkoła Budowlana przy Gliwickim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego.

 

Pierwszym lokum było 5 baraków przy ulicy Nad Bytomką.

1964

 • GPBP daje szkole nową siedzibę przy ulicy Bojkowskiej 16.

1965

 • Uruchomienie wieczorowego Technikum dla Pracujących oraz internatu.

1982

 • Zmiana nazwy na Zespół Szkół Budowlanych Gliwickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego.

 

Przybyła Zasadnicza Szkoła Budowlana OHP, ubyło Technikum dla Pracujących.

1988

 • Otwarcie dziennego Technikum Budowlanego o specjalności budownictwo.

1992

 • Otwarcie Policealnego Studium Zawodowego w zawodzie technik architekt i specjalności projektowanie architektoniczne.

 

Powrót na ulicę Bojkowską pod zmienionym szyldem Technikum Budowlanego dla Dorosłych.

GPBP przestaje patronować szkole – placówka przechodzi w gestię kuratorium.

1994

 • Przejęcie szkoły przez miasto.

Rozpoczęcie prac zmierzających do przekształcenia internatu szkoły na potrzeby edukacyjne.

1996

 • Otwarcie Policealnego Studium Zaocznego.

Rozpoczęcie współpracy z placówkami z Norwegii, Austrii, Francji i Niemiec.

1998

 • Szkoła zaczyna budować własnymi siłami siłownię, która zostaje oddana do użytku w roku 2000.

2001-2002

 • Budowlanka organizuje i bierze udział w pilotażowych egzaminach zewnętrznych.

2004/2005

 • Szkoła bierze udział w akcji organizowanej przez Gazetę Wyborczą i Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i otrzymuje tytuł „Szkoła z klasą”.

2005

 • Połączenie Budowlanki z Zespołem Szkół Ceramiczno-Elektrycznych w Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych.

2007

 • ZSBC otrzymuje certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości w trzech kategoriach: koncepcja pracy szkoły, zarządzanie i organizacja oraz kształcenie.

2009

 • ZSBC uzyskuje certyfikat akredytacji instytucji w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych w systemie modułowym.

2013

 • Przystąpienie do projektu „Leonardo da Vinci”, który promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego.

2014

 • Rozpoczęcie praktyk zagranicznych w ramach programu Erasmus+

 

DYREKTORZY SZKOŁY

1959 – 1964 Łukasz Uszyński

1964 – 1974 mgr Mieczysław Furman

1974 – 1976 mgr Waldemar Gilner

1976 – 1978 mgr Władysław Stepowany

1978 – 1980 mgr Władysław Roman

1980 – 1985 inż. Józef Marciniszyn

1985 – 1990 mgr Herman Hojka

1990 – 1991 mgr Bogumiła Torbus

1991 – 2011 mgr inż. Jolanta Gajda

2011 – nadal mgr inż. Beata Spałek

 

Galeria zdjęć:

Zdjęcie potwierdzające udział uczniów szkoły budowlanej w odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie
czarno-białe zdjęcie budynku szkoły
czarno-białe zdjecie na którym uczniowie grają na boisku w koszykówkę

Nauczyciel bibliotekarz

mgr Kalina Wilczyńska–Dymek

Godziny otwarcia:

Poniedziałek  7:30 – 13:30
Wtorek 7:30 – 13:30
Środa  9:00 – 15:30
Czwartek 9:00 – 15:00
Piątek  7:30 – 13:00


Zbiory biblioteki szkolnej liczą ok.14000 jednostek. Są to książki, broszury, zbiory specjalne ( kasety VHS, płyty CD i DVD, programy multimedialne). Najobszerniej reprezentowany jest dział lektur szkolnych oraz literatura zawodowa dostosowana do specjalności, w których kształci nasza szkoła. Księgozbiór zawiera również duży dział beletrystyki ( literatury pięknej ) polskiej i obcej. Gromadzimy także literaturę dla nauczycieli z zakresu: pedagogiki, metodyki i wychowania, a także psychologii, socjologii, filozofii. Osobnym działem jest księgozbiór podręczny. Zawiera on : encyklopedie ogólne i rzeczowe, słowniki językowe i tematyczne, albumy oraz aktualne normy budowlane. Systematycznie są prenumerowane czasopisma dla uczniów i nauczycieli. Biblioteka dysponuje również: czytelnią z 32 miejscami , gdzie można oglądać filmy na płytach DVD i kasetach wideo, oraz trzema stanowiskami komputerowymi dla uczniów.

Nowe książki w bibliotece:

 

Regulamin:

Regulamin biblioteki szkolnej jako Szkolnego Centrum Informacji 

doc1_Regulamin_biblioteki_szkolnej.doc15.5 KB

docAneks_do_regulaminu_biblioteki.doc13.5 KB

Regulamin korzystania z komputerów w bibliotece szkolnej ZSB – C

doc2_Regulamin_korzystania_z_komputerow.doc15.5 KB 

CZASOPISMA

 1. ZAWODOWE

 • Czysta energia

 • Geodeta

 • Mój piękny ogród
 • Murator

 • Materiały Budowlane

 • Atlas fachowca

 • Polski Cement BTA

 1. INNE

 • Cogito

 • Biblioteka w szkole
 • Przegląd oświatowy

 • Przyroda polska

 • Eko i my

 

Aktualności:

Warto zajrzeć na Lubimyczytac.pl

Nowości dostępne w bibliotece:

Cykl o wiedźminie Geralcie z Rivii:

 1. Ostatnie życzenie

 2. Miecz przeznaczenia

 3. Krew elfów

 4. Czas pogardy

 5. Chrzest ognia

 6. Wieża Jaskółki

 7. Pani Jeziora

 8. Sezon burz

Następcy Harrego Pottera czyli wypożycz książkę na ferie

Analiza ankiet czytelniczych wykazała, że od lat niekwestionowanym ulubieńcem uczniów naszej szkoły jest Harry Potter. Jednak ostatni tom przygód młodego czarodzieja z Hogwartu ukazał się 15 lat temu !

Nowymi młodzieżowymi bohaterami, którzy mogą zapełnić pustkę po Harrym Potterze są Simon Snow i Morrigan Crow.

Simon, bohater książki Rainbow Rowell pt. „Nie poddawaj się. Wzlot i upadek Simona Snowa” jest sierotą i uczęszcza do szkoły Czarodziejów w Watford, której dyrektor jest jego mentorem i przybranym ojcem. Simona zna niemal cały czarodziejski świat, bo według przepowiedni jest Wybrańcem, który pokona złowrogiego Szarobura. Brzmi znajomo ? Oczywiście ! Jednak oprócz zamierzonych podobieństw do potterowego uniwersum znajdziemy w powieści mnóstwo oryginalnych i dowcipnych rozwiązań budujących świat Simona Snowa. „Nie poddawaj się” to opowieść o magii, duchach, nieoczywistej przyjaźni, miłości i tajemnicy. Książkę czyta się szybko, a akcja ze strony na stronę robi się coraz ciekawsza.

            Fabuła drugiej książki, którą pragnę polecić – „Nevermoor. Przypadki Morrigan Crow” - rozpoczyna się od… śmierci głównej bohaterki. Morrigan umiera dla świata zwykłych ludzi, by przenieść się do tajemniczego miasta Nevermoor, które aż buzuje od magii. Tutaj również mamy szkołę, a raczej elitarne Towarzystwo, zaś kandydaci muszą wziąć udział w czterech niezmiernie trudnych i niebezpiecznych próbach. Morrigan pragnie dostać się do Towarzystwa, mimo iż nie posiada (czy aby na pewno ?) żadnych szczególnych umiejętności, poza przynoszeniem pecha. W powieści, która jest debiutem literackim Jessiki Townsend pełno jest czarnego humoru, nieszablonowych rozwiązań i ciekawych osobowości, takich jak opiekun Morrigan – kapitan Jupiter North czy prowadząca kapryśny ( i żyjący !) hotel olbrzymia gadająca kocica Fenestra. Wykreowany barwny świat wciąga bez reszty. Opowieść o specyficznej dziewczynce bawi i uczy; uczy akceptacji, szacunku dla samego siebie i wiary we własne możliwości.

W bibliotece szkolnej dostępne są następujące książki, których bohaterami są Simon Snow:

 1. „Nie poddawaj się. Wzlot i upadek Simona Snow
 2. „Zbłąkany syn”

oraz Morrigan Crow:

 1. „Nevermoor. Przypadki Morrigan Crow”
 2. „Wundremistrz. Powołanie Morrigan Crow”
 3. „Pustka wietrzna. Polowanie na Morrigan Crow”

Wypożycz książkę na ferie !!!

Opracowała: Kalina Wilczyńska - Dymek

Recenzje:

Recenzja książki pt. „Dawca” Lois Lowry

Autor: Agata Szendzielorz, klasa II BT

Lois Ann Lowry jest autorką książek dla dzieci i młodzieży; dwukrotnie nagrodzona medalem Johna Newbery.

„Dawca” to utopijna powieść nagrodzona w 1993 r., napisana z perspektywy dwunastoletniego chłopca żyjącego w społeczności idealnej.

W społeczności tej nie ma rozwodów, przestępczości i nieporządku, wszystko jest przemyślane i poukładane, nie ma różnic, każdy ma swój przydział pracy i obowiązków odpowiadający za całokształt funkcjonowania społeczności. Ludzie żyją w komórkach rodzinnych, w których dopasowanym małżeństwom przydziela się dzieci rodzone przez tzw. Rodzicielki. Osiedle jest pozbawione kolorów, miłości, prawdziwych uczuć oraz wszelkich różnic, które mogłyby dzielić ludzi.

Nie zwraca się uwagi na piękno zewnętrzne. Dla każdej dziedziny życia są przepisy i procedury, a łamanie zasad doprowadza do „odwołania” ze społeczności. Czy jest to dobre rozwiązanie na stworzenie świata bez wojen, cierpienia i chaosu ? Czy możliwość wyboru dla człowieka w dziejach świata okazała się błędem ?

Autorka zabiera nas w piękną i poruszającą podróż, w której razem z głównym bohaterem Jonaszem będziemy poznawać kolory, emocje, fascynacje pięknem natury – doznania wcześniej bohaterowi nieznane, oraz prawdę ciężką i okrutną.

„- Teraz jednak – wyjaśniła łagodnie przewodnicząca – doświadczysz bólu o skali dla nas niepojętej, ponieważ my nigdy nie doświadczyliśmy niczego podobnego”.

Czy można być aż tak silnym, aby tą prawdę unieść ? Czy bezpieczne i pewne życie w niewiedzy bez poznania prawdy jest lepsze ?

Książka bardzo wzrusza i wywołuje refleksje; wstrząsa przedstawieniem świata, który eliminuje słabe, niezdrowe jednostki.

Myślę, że nastolatek jak i osoba dorosła może po nią sięgnąć.

Powieść jest wciągająca, napisana dużą czcionką i podzielona na rozdziały, czyta się ją dobrze i szybko.

Historia opisana w książce jest głęboko poruszająca i pouczająca, zrobiła na mnie duże wrażenie. Nauczyłam się z niej, że świat nigdy nie będzie bezproblemowy i idealny, dlatego trzeba stawiać czoło problemom dnia dzisiejszego, żyć i cieszyć się możliwością wyboru, kochania, odczuwania emocji i posiadania bliskich osób.

„Dawca” to pierwszy tom rozpoczynający tetralogię. Kolejne tomy to: „Skrawki błękitu”, „Posłaniec” i „Syn”, w których będziemy poznawać siłę w słabości, piękno ducha w kalekim ciele, poświęcenie oraz najważniejsze w życiu wartości.

Mój ulubiony cytat: „Pomimo wieloletniego szkolenia językowej precyzji nie wiedział, jakich mógłby użyć słów, aby oddały drugiej osobie doznanie promieni słońca na skórze”.

George R. R. Martin - „Rycerz Siedmiu Królestw”

         Co ma zrobić giermek, który stracił swojego rycerza ? Rycerza, który przeziębił się i umarł  w trakcie podróży na turniej ? Przed takim problemem staje Dunk – kościsty, niezgrabny i wysoki siedemnastolatek z Zapchlonego Tyłka.          Bez grosza przy duszy, z niedopasowaną zbroją i z trzema wątpliwej jakości końmi, Dunk postanawia wyruszyć do Ashford na turniej, mimo iż nie został jeszcze pasowany na rycerza. Wymyśla sobie herb i przydomek, zyskuje też giermka – tajemniczego dwunastolatka z ogoloną na łyso głową i niepokojącymi fiołkowymi oczami.

         Niespodziewanie na turnieju pojawiają się rycerze z królewskiej rodziny Targaryenów,  z księciem Baleorem Złamaną Włócznią na czele....

         George R.R. Martin, autor słynnego cyklu „Gra o tron” powraca do świata Westeros, prezentując trzy opowiadania, których głównym bohaterem jest wędrowny rycerz Dunk Wysoki. Akcja rozgrywa się kilkadziesiąt  lat przed wydarzeniami znanymi z „Gry o tron”. Siedmioma Królestwami władała wtedy dynastia Targaryenów, ta sama, z której wywodzi się Daenerys – Matka Smoków.

         „Rycerz Siedmiu Królestw prezentuje wszystko to, co przyniosło światową sławę autorowi Gry o tron – fascynującą „rycerską” fabułę, rubaszny humor  i niespodziewane zwroty akcji, a wszystko to okraszone odrobiną unoszącej się      nad krainami Westeros smoczej magii”.

Książka jest dostępna w bibliotece ZSB- C.

 

Andrzej Sapkowski - „Sezon burz”

Wiedźmin Geralt z Rivii ma nowe zadanie. Tym razem genialnie wykreowana przez Andrzeja Sapkowskiego postać nie tylko zmagać się będzie z krwiożerczymi stworami typu arachnomorf czy wigilozaur, ale musi rozwiązać zagadkę godną samego Sherlocka Holmesa.

W nadmorskim królestwie Kerack z leśnych osad i sadyb drwali znikają ludzie. Nie pojedynczo, ale gromadnie. Pachnie czarną magią i wykolejonymi czarodziejami. Dodatkowo ktoś ukradł wiedźminowi jego bezcenne kute na miarę miecze (cena wywoławcza tysiąc koron za komplet) i Geralt jest bardzo, ale to bardzo wkurzony. Sytuację gmatwa jeszcze piękna czarodziejka Koral oraz pazerny i pokrętny król Belohun, który mając na karku 60 lat planuje poślubić siedemnastoletnią Wisienkę.

Akcja powieści toczy się wartko; książkę czyta się z łatwością i przyjemnie. Powracają starzy, dobrze znani bohaterowie, pojawiają się też nowi, równie interesujący.

„Sezon burz” to pozycja obowiązkowa dla każdego fana białowłosego wiedźmina, ale też historia, która zainteresuje miłośników szeroko pojętej fantasy.

„Mówią, że postęp rozjaśnia mroki. Ale zawsze, zawsze będzie istniała ciemność. I zawsze będzie w ciemności Zło, zawsze będą w ciemności kły i pazury, mord i krew. Zawsze będą istoty, co nocą łomocą. A my, wiedźmini, jesteśmy od tego, by przyłomotać im”

Vesemir z Kaer Morhen

Przeczytaj inne:

Rainbow Rowell - „Eleonora i Park”

docRecenzja-Eleonora_i_Park.doc25.5 KB

Harry Potter i Przeklęte Dziecko

docRecenzja_-_Harry_Potter_i_przeklete_dziecko.doc66.5 KB

Humphrey Carpenter - „J.R.R. Tolkien. Biografia”

docRecenzja-J.R.R._Tolkien._Biografia.doc28 KB

Stephen King - „Miasteczko Salem”

docRecenzja-Miasteczko_Salem.doc25.5 KB