Plakat pokazujący możliwości rozwoju ucznia ZSB-C w Gliwicach