Czas trwania: Nauka dla absolwentów klas ósmych trwa 5 lat.

Kwalifikacje:

OGR.03.Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Czas trwania: Nauka dla absolwentów klas ósmych trwa 5 lat.

Kwalifikacje:

ELE.10.Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

ELE. 11 .Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Czas trwania: Nauka dla absolwentów  klas ósmych trwa 5 lat.

Kwalifikacje:

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

BUD.14.Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Czas trwania: Nauka dla absolwentów klas ósmych trwa 5 lat.

Kwalifikacje: 

BUD.18.Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów

BUD. 19 .Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem gospodarką nieruchomościami

Czas trwania: Nauka dla absolwentów klas ósmych trwa 5 lat.

Kwalifikacje: 

BUD.11.Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

detal architektoniczny

Czas trwania: Nauka dla absolwentów klas ósmych trwa 5 lat.

Kwalifikacje: 

BUD.23.Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

BUD.24. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury