Spis treści

Trzy puchary symbolizujące trzy miejsca na podium

 

rok szkolny 2023/2024

Gliwicki Laur Nauki

 

Stypendium Prezydenta Miasta Gliwice

Dawid Mieszczanin kl. V DT, Dominik Rybacki kl. V DT

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Sara Sommer kl. V ET

Ogólnoprzedmiotowe

 - Adela Wysocka kl. I ET - III miejsce w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Muzeum w Gliwicach pt. "Tajemnice Zatorza".

Zawodowe

 

Sportowe

- Michał Renke, Radosław Łoś II AT, Szymon Adamus II DT - V miejsce w Turnieju Tenisa Stołowego Szkół Ponadpodstawowych z Rejonu Gliwickiego