Czarno-białe zdjęcie przedstawia przedstawia budynki szkolne z czasów powstania placówk (rok 1959)

 

1959

 • Rozpoczyna działalność Zasadnicza Szkoła Budowlana przy Gliwickim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego.

 

Pierwszym lokum było 5 baraków przy ulicy Nad Bytomką.

1964

 • GPBP daje szkole nową siedzibę przy ulicy Bojkowskiej 16.

1965

 • Uruchomienie wieczorowego Technikum dla Pracujących oraz internatu.

1982

 • Zmiana nazwy na Zespół Szkół Budowlanych Gliwickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego.

 

Przybyła Zasadnicza Szkoła Budowlana OHP, ubyło Technikum dla Pracujących.

1988

 • Otwarcie dziennego Technikum Budowlanego o specjalności budownictwo.

1992

 • Otwarcie Policealnego Studium Zawodowego w zawodzie technik architekt i specjalności projektowanie architektoniczne.

 

Powrót na ulicę Bojkowską pod zmienionym szyldem Technikum Budowlanego dla Dorosłych.

GPBP przestaje patronować szkole – placówka przechodzi w gestię kuratorium.

1994

 • Przejęcie szkoły przez miasto.

Rozpoczęcie prac zmierzających do przekształcenia internatu szkoły na potrzeby edukacyjne.

1996

 • Otwarcie Policealnego Studium Zaocznego.

Rozpoczęcie współpracy z placówkami z Norwegii, Austrii, Francji i Niemiec.

1998

 • Szkoła zaczyna budować własnymi siłami siłownię, która zostaje oddana do użytku w roku 2000.

2001-2002

 • Budowlanka organizuje i bierze udział w pilotażowych egzaminach zewnętrznych.

2004/2005

 • Szkoła bierze udział w akcji organizowanej przez Gazetę Wyborczą i Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i otrzymuje tytuł „Szkoła z klasą”.

2005

 • Połączenie Budowlanki z Zespołem Szkół Ceramiczno-Elektrycznych w Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych.

2007

 • ZSBC otrzymuje certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości w trzech kategoriach: koncepcja pracy szkoły, zarządzanie i organizacja oraz kształcenie.

2009

 • ZSBC uzyskuje certyfikat akredytacji instytucji w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych w systemie modułowym.

2013

 • Przystąpienie do projektu „Leonardo da Vinci”, który promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego.

2014

 • Rozpoczęcie praktyk zagranicznych w ramach programu Erasmus+

 

DYREKTORZY SZKOŁY

1959 – 1964 Łukasz Uszyński

1964 – 1974 mgr Mieczysław Furman

1974 – 1976 mgr Waldemar Gilner

1976 – 1978 mgr Władysław Stepowany

1978 – 1980 mgr Władysław Roman

1980 – 1985 inż. Józef Marciniszyn

1985 – 1990 mgr Herman Hojka

1990 – 1991 mgr Bogumiła Torbus

1991 – 2011 mgr inż. Jolanta Gajda

2011 – nadal mgr inż. Beata Spałek

 

Galeria zdjęć: