Standardy ochrony małoletnich

docSTANDARDY_OCHRONY_MAŁOLETNICH.doc193.5 KB

Statut Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach

pdfStatut_Zespołu_Szkół_Budowlano-Ceramicznych_w_Gliwicach.pdf1.12 MB

pdfRegulaminy_i_procedury_do_Statutu_Zespołu_Szkół-Budowlano-Ceramicznych_w_Gliwicach.pdf1.21 MB

pdfStatut_Technikum_nr_4_w_Zespole_Szkół_Budowlano-Ceramicznych_w_Gliwicach.pdf967.94 KB

pdfRegulaminy_i_procedury_do_Statutu_Branżowej_Szkoły_I_Stopnia_nr_4_w_Zespole_Szkół_Budowlano-Ceramicznych_w_Gliwicach.pdf1.3 MB

pdfStatut_Branżowej_Szkoły_I_Stopnia_nr_4_w_Zespole_Szkół_Budowlano-Ceramicznych_w_Gliwicach.pdf1.34 MB

pdfRegulaminy_i_procedury_do_Statutu_Branżowej_Szkoły_I_Stopnia_nr_4_w_Zespole_Szkół_Budowlano-Ceramicznych_w_Gliwicach.pdf1.3 MB


Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

pdfProgram_Wychowaczo-Prof._2022.pdf962.61 KB


Nauczanie na odległość w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach

pdfZasady_kształcenia_na_odległość.pdf129.68 KBpdf


Harmonogram praktyk

pdfHarmonogram_praktyk_2023-24.pdf211.55 KB


Kalendarz roku szkolnego 2023/24

pdfKalendarz_roku_szkolnego_2023-2024_.pdf227.61 KB


Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2023/24

pdfDodatkowe_dni_wolne.pdf363.22 KB


Religia/wychowanie do życia w rodzinie

docxrezygnacja_wdż_uczeń_nieletni.docx13.12 KB

docxrezygnacja_wdż_uczeń_pełnoletni.docx13.24 KB

docxrezygnacja_z_religii_uczeń_nieletni.docx13.49 KB

docxrezygnacja_z_religii_uczeń_pełnoletni.docx13.35 KB

pdfreligia_zgoda__uczeń_nieletni.pdf559.23 KB

pdfreligia_zgoda_-uczeń_pełnoletni.pdf651.31 KB


Wycieczki

pdfZgoda_rodzica_na_udział_w_wycieczce.pdf179.67 KB

pdfPreliminarz_wycieczki.pdf356.84 KB

pdfRozliczenie_wycieczki.pdf186.61 KB

docxRamowy_regulamin_wycieczki_i_obowiązki_jej_uczestników.docx15.12 KB


Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa/dyplomu

docWniosek_o_wydanie_duplikatu_świadectwa_lub_dyplomu.doc50.5 KB