W czasie ostatniej zbiórki krwi, która odbyła się 22 marca 2018 roku, 20 dawców oddało około 9 litrów krwi. To bardzo dobry wynik.

W dniach 26, 27, 28 marca od 11:30 odbędą się rekolekcje w auli szkoły poprowadzi je ks. Jarosław Zawadzki.

zumba na rynku w Gliwicach

Nasza szkoła odpowiedziała na zaproszenie wystosowane do gliwickich placówek oświatowych przez Pozytywni.Gliwice.pl wraz z fundacją "Biegamy z Sercem".