Finansowe wyliczenia, ręka z długopisem, monetyy i monet

Od października 2024 r. w naszej szkole zaczniemy realizować nowy projekt finansowany z funduszy Unii Europejskiej.

Tytuł projektu: Dostosowanie kwalifikacji i umiejętności uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach do potrzeb rynku pracy.

ręka, która przekazuje druki świadectwa dojrzałości

Dyrekcja Zespołu Szkół Budowlano – Ceramicznych w Gliwicach informuje:

1.     Wydawanie świadectw dojrzałości odbędzie się od 10 lipca br. od godz. 8:00 w sekretariacie Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych. Odbioru świadectw dokonuje uczeń osobiście.

żółta karteczka z napisem egzaminy poprawkowe

Egzaminy poprawkowe dla uczniów, którzy w klasyfikacji rocznej w roku szkolnym 2023/2024 otrzymali jedną lub dwie oceny niedostateczne odbędą się w dniach 26-29 sierpnia br.