Uczniowie klas czwartych technikum oraz absolwenci zdający maturę w maju 2018 roku proszeni są o odebranie w sekretariacie szkoły haseł dostępu do danych zgłoszenia na Maturę 2018.

Barbara Karchniwy

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela” realizowanym przez Stowarzyszenie Aktywnych Szkół Ponadgimnazjalnych w ramach projektu POWER.

Tragi zawodów

Zaproście swoje koleżanki i kolegów z gimnazjum i 7 klasy szkoły podstawowej na Gliwickie Targi Zawodów, które odbędą się 16 marca w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 przy ul. Kozielskiej 1.