Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje o zasadach rekrutacji na przyszły rok szkolny 2019/2020. Minister Anna Zalewska wystosowała list do rodziców kandydatów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. List Minister Edukacji Narodowej do rodziców

Śląska Izba Budownictwa, doceniając współpracę z pracodawcami i wkład w promowanie kształcenia zawodowego, uhonorowała Dyrektora Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych p. Beatę Spałek tytułem „AUTORYTET – BUDOWNICTWA I GOSPODARKI ŚLĄSKIEJ”.

Oto wyniki konkursu na plakat antynikotynowy: