Serdecznie zapraszamy do udziału w Pierwszych Szkolnych Igrzyskach Integracyjnych, które odbędą się 28 lutego w godzinach od 9:35 do 13:30. 

Uczniowie klas czwartych technikum oraz absolwenci zdający maturę w maju 2018 roku proszeni są o odebranie w sekretariacie szkoły haseł dostępu do danych zgłoszenia na Maturę 2018.

Barbara Karchniwy

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela” realizowanym przez Stowarzyszenie Aktywnych Szkół Ponadgimnazjalnych w ramach projektu POWER.