Uwaga!!
Od poniedziałku 05.11.2018 r. obowiązuje nowy plan lekcji :)
Nasza szkoła przystąpiła do projektu w ramach eTwinningu ze szkołą średnią z Olsztyna oraz szkołą z Armenii.

Pamiętajmy dzisiaj szczególnie o tych, którzy odeszli.