Grupa roześmianej młodzieży - członków Szkolnego Koła Wolontariatu.

Informacje o działaniach SKW:

Projekt SKW "Czas seniora"

Zdjęcia: facebook

Działania SKW wspierające Ukrainę

Szkolne Koło Wolontariatu

Szkolne Koło Wolontariatu w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych rozpoczyna szósty rok swojego działania.
Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu w Zespole Szkół Budowlano – Cermiacznych w Gliwicach w roku szkolnym 2017/2018

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem Szkolnego Klubu Wolontariatu w latach 2017/18