Dyrektor – mgr inż. Beata Spałek

Dyrektor – mgr inż. Beata Spałek
Dyżury dla rodziców

Wtorek, środa godz. 15.00-17.00 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)

 

 

Wicedyrektor mgr Katarzyna Tafil

Wicedyrektor  – mgr Katarzyna Tafil
Dyżury dla rodziców 

Czwartek godz. 15.00-16.00 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)

 

 

Kierownik Szkolenia Praktycznego inż. Zuzanna Masloń

Kierownik szkolenia praktycznego – mgr inż.Zuzanna Masłoń
Dyżury dla rodziców 

Środa: godz. 15.00-16.00 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)