nprcz logotyp poziomy rgb

Już po raz drugi wniosek naszej szkoły o zakwalifikowanie do rządowego programu został rozpatrzony pozytywnie!
W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” szkoła otrzyma w 2024 roku wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 12 000 zł. Warunkiem ubiegania się o rządowe środki było zapewnienie przez szkołę wkładu własnego w wysokości 3 000 zł.
W/w środki - w sumie 15 000 zł - zostaną przeznaczone na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, zakup nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej oraz na realizację działań promujących czytelnictwo.