13 stycznia 2018 r. w ZSB-C odbył się 47. Turniej Budowlany „Złota Kielnia” – eliminacje okręgowe.

Jest to 18. finał okręgowy organizowany i przeprowadzony w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach.

Turniej Budowlany „Złota Kielnia”, to jeden z najstarszych konkursów w Polsce, sprawdzających wiedzę i umiejętności praktyczne uczniów zasadniczych szkół zawodowych. Jest odpowiednikiem Olimpiady dla uczniów szkół średnich.

Aby wziąć udział w najstarszym konkursie w Polsce do Gliwic przyjechało 89 uczniów z 20 szkół województwa łódzkiego, małopolskiego, opolskiego i śląskiego.

Do rywalizacji dołączyli również czterej uczniowie klasy III naszej szkoły.

Eliminacje na wszystkich etapach przeprowadzane są w następujących zawodach:

  1. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (712905)

  - kwalifikacja B.5. Montaż systemów suchej zabudowy

  - kwalifikacja B.6. Wykonywanie robót malarskich i tapeciarskich

  - kwalifikacja B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych

  1. Monter sieci i instalacji i urządzeń sanitarnych (712613)

  - kwalifikacja B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych.

3.Dekarz (712101)

  - kwalifikacja B.12. Wykonywanie robót dekarskich

  1. Murarz-tynkarz (711204)

  – kwalifikacja B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

Gdy uczestnicy konkursu rozwiązywali zadania, nauczyciele spotkali się z przedstawicielami firm Winerberger i Stowarzyszeniem Przemysłu Wapienniczego.Otrzymali drobne upominki i materiały reklamowe.

Centralne sprawdzanie i ocena prac konkursowych oraz wyłonienie uczestników finału centralnego odbędzie się w dniach 14-15 stycznia br. w Toruniu.

Finał centralny 47. edycji Turnieju Budowlanego odbędzie się w dniach 31 stycznia–02 lutego 2018 r. na Targach Budowlanych BUDMA w Poznaniu.

Sponsorem konkursu był Komitet Główny Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” oraz Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach.

Bieżące informacje są publikowane na stronie internetowej: www.turniejbudowlany.edu.pl

Zobacz także: 47. Turniej Budowlany "Złota kielnia"