Konkurs szkolny z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w szkole został zorganizowany Konkurs Wiedzy o Górnym Śląsku, w którym wzięły udział dwuosobowe drużyny ze wszystkich klas. Uczniowie rozwiązywali test, który okazał się dość trudny, gdyż dotyczył także wiedzy historycznej i geograficznej.

Najlepsi okazali się reprezentanci klasy V FT - Marceli Rygol i Tomasz Głogowski, którzy zdobyli 40 na 45 pkt.  Na drugim miejscu znalazły się klasy V ET, II BT oraz II CT z 39 pkt. a na trzecim klasa IV BT z 35 pkt. 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do udziału w przyszłym roku. 

Zwycięzcy wraz z klasą w marcu odwiedzą Muzeum Śląskie w Katowicach.

Po Konkursie nasza zdolna uczennica Karolina Garleja poprowadziła warsztaty Trojaka, który znany jest jako taniec śląski, rozpowszechniony na terenie całej Polski. Tańczony jest do tej samej melodii na całym Górnym Śląsku od Opolskiego, aż po Beskidy.