Ścieżki Kopernika w ZSB-C

Zapraszamy do udziału w II edycji projektu organizowanego dla uczniów klas trzecich i czwartych!

Projekt "Ścieżki Kopernika w Gliwicach" obejmuje przeprowadzenie zajęć dla uczniów dwóch ostatnich klas liceum i technikum zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice, z wykorzystaniem metody "Project Based Learning" oraz "Peer-led team learning".

Metody te zakładają nauczanie przez rozwiązywanie rzeczywistych problemów przez niewielkie grupy uczniów, przy wsparciu facilitatora - wykładowcy wspomagającego proces komunikacji. Podstawowym założeniem tych metod jest stworzenie warunków do uczenia się przez współpracę w grupach. Zajęcia prowadzone będą przez kadrę dydaktyczną Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, w uczelnianych laboratoriach i salach dydaktycznych. Podsumowaniem pracy uczniów będzie konkurs na najlepszy z wypracowanych podczas zajęć projektów oraz ich prezentacja, podczas Festiwalu Nauki organizowanego w ramach Dni otwartych na wydziale.

Partnerem w projekcie jest Miasto Gliwice. Koordynatorem działań z ramienia Politechniki Śląskiej jest Biuro Karier Studenckich. Realizacja projektu została dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Strona internetowa projektu

Aby dołączyć do grup ćwiczeniowych należy wypełnić dokumenty rekrutacyjne i przynieść je do p. Bernadety Dymek, która także udziela szczegółowych informacji na temat projektu.

docxDokumenty_rekrutacyjne.docx199.91 KB

pdfInformacja_o_projekcie.pdf463.56 KB

pdfsciezki_Kopernika_projekt_edukacyjny_Anna_Wegrzy_n_30_08_17.pdf1.25 MB

Zobacz relację z I edycji, w której uczestniczyły uczennice ZSB-C