Obchody dnia technologii GIS czyli „GISDAY”

Dnia 16 listopada 2023 r. grupa geodetów z klas III, IV i V wzięła udział w międzynarodowych obchodach dnia technologii GIS czyli „GISDAY”. System GIS to naukowe środowisko gromadzenia, analizowania i wizualizowania danych geograficznych, które ułatwia nam podejmowanie lepszych decyzji w różnych aspektach życia.

Dla grupy naszych uczniów świętowanie „GISDAY” odbyło się w budynku Sejmu Śląskiego, a ściślej w Sali plenarnej Sejmiku Województwa Śląskiego i jego kuluarach.

Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z najnowocześniejszymi technologiami przetwarzania danych o terenie, ich wizualizacją i zastosowaniami. Oglądali mapy przestrzenne centrów miast zarówno naszego regionu, jak i wybranych miejsc na świecie. Widzieli zastosowania technologii GIS w turystyce, obsłudze inwestycji, ochronie zabytków i systemach ratunkowych (nr 112).

W czasie „GISDAY” zwiedziliśmy również imponujący budynek Sejmu Ślaskiego i skorzystaliśmy z poczęstunku wyśmienitym ciastem.    

Poniżej załączamy linki do portali prezentujących dane GIS naszego regionu i nie tylko

https://geoportal.orsip.pl/

https://geoportal.orsip.pl/gis/apps/webappviewer/index.html?id=50722934e9d94d6eab70cce3d03ce42b

https://infogzm.metropoliagzm.pl/

https://noweinfogzm.metropoliagzm.pl/visitgzm-mapa?category=dziedzictwo-przemyslowe

https://sip.katowice.eu/

https://mapy.zabytek.gov.pl/nid/

Zobacz więcej: facebook