grób

W ramach działań SKW  młodzież  uczciła pamięć  nieżyjących już nauczycieli  i pracowników naszej szkoły.

Uczniowie klas zakupili znicze, a wolontariusze zapalili je na grobach nauczycieli pochowanych  na gliwickich cmentarzach. O zmarłych pamiętaliśmy 14 października - dniu święta Komisji Edukacji Narodowej oraz 2 listopada – w dniu Święta Zmarłych.

Wspominaliśmy Józefa Marciniszyna – jednego z dyrektorów szkoły, nauczycieli: Krystynę Zachariasz (nauczyciela fizyki), Tadeusza Marca (instruktora zawodu),  Alicję Cholińską-Georg i Violettę Bryłę (nauczycieli przedmiotów zawodowych), Marię Żelezik - polonistkę oraz pracownika administracyjnego – Edwarda Smagło.  Wspomnienia i refleksje nasuwały się same.

Zobacz więcej: facebook