Stypendium Prezydenta Miasta Gliwice przyznawane jest corocznie w ramach "Miejskiego programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży pobierających naukę w Gliwicach". W tym roku otrzyma je 96 uczniów gliwickich szkół.

 Wśród nagrodzonych są uczniowie naszej szkoły.

Poznajcie laureatów 

Laur2