Gliwicka Gala Oświatowa

Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej, 17 października 2023 roku, w Teatrze Miejskim w Gliwicach odbyła się Gliwicka Gala Oświatowa.

Była ona okazją, aby podziękować nauczycielom i pedagogom za codzienną pracę, cierpliwość i zaangażowanie w przekazywaniu wiedzy młodemu pokoleniu, a także za odkrywanie możliwości i talentów uczniów oraz uczestniczenie w ich sukcesach i kształtowanie właściwych postaw.

Podziękowania przekazała pani Ewa Weber, zastępczyni prezydenta Gliwic.

Podczas spotkania, wyróżniający się nauczyciele, zaangażowani w swoją pracę, ambasadorowie naszego miasta w dziedzinie oświaty, zostali uhonorowani nagrodami prezydenta Gliwic.

Wieczór zakończył spektakl „Szalone Nożyczki”.

Nagrodę Prezydenta Miasta I-go stopnia w dziedzinie oświaty w roku 2023 otrzymało 13 dyrektorów gliwickich szkół i Nasza Pani Dyrektor ZSB-C, Beata Spałek. 

Natomiast wśród 36 Nagród Prezydenta Miasta II-go stopnia w dziedzinie oświaty w roku 2023 otrzymała Pani Edyta Ostaficzuk, nauczyciel  przedmiotów zawodowych budowlanych w ZSB-C