Grupa chłopców z ZSB-C w słoneczny dzień

WSZYSTKIM CHŁOPCOM... niezależnie od wieku... NAJLEPSZE ŻYCZENIA!!!!