W dniu 11.06.2018 r. odbyła się w naszej szkole kolejna edycja konkursu wiedzy o Europie oraz konkursu wiedzy o Śląsku.

Brały w nich udział trzyosobowe drużyny. W części dotyczącej Europy najlepsza była drużyna z klasy 2 AT, drugie miejsce zajęła klasa  3 CT, a miejsce trzecie klasa 3 AT.

W konkursie o Śląsku pierwsze miejsce zajęła klasa 2 AT, miejsce drugie klasa 2 BT oraz miejsce trzecie klasa 3 CT.

Oba konkursy zawierały pytania dotyczące historii, geografii i kultury, a dodatkowo w części o Śląsku uczniowie musieli wykazać się znajomością gwary śląskiej.

Gratulujemy zwycięzcom i mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy się dobrze bawili!