W czwartek 7 czerwca przedstawiciele Straży Granicznej opowiadali całej społeczności szkolnej o różnych przypadkach naruszania prawa. Omawiany był temat handlu ludźmi oraz wiele innych przypadków.

Uczniowie z dużym zainteresowaniem wysłuchali prelekcji. To była bardzo cenna lekcja przeprowadzona przez fachowców, którym serdecznie dziękujemy za poświęcony czas.

Zobacz więcej: Facebook