W dniach 26, 27, 28 marca od 11:30 odbędą się rekolekcje w auli szkoły poprowadzi je ks. Jarosław Zawadzki.

Ksiądz Jarosław pochodzi z Bytomia. Po święceniach pracował na terenie diecezji gliwickiej, później w Czechach.
Przez kilka lat pracował również na placówce misyjnej w Czadzie w Afryce.

Serdecznie zapraszamy!