26 lutego 2018 odbyło się szkolenie firmy KINGKLINKIER na temat zastosowania klinkieru w budownictwie i metod produkcji.

W szkoleniu uczestniczyli uczniowie w zawodzie Technik budownictwa, Murarz-tynkarz i Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.Polska Izba Przemysłowo-Handlowa utworzyła AKADEMIĘ BUDOLWANĄ, do której przystąpiły chętne szkoły budowlane z całej Polski. W ramach podpisanego porozumienia szkoły mają możliwość uczestniczenia w szkoleniach zawodowych.

Czytaj więcej  Współpraca z firmami