Serdecznie zapraszamy do udziału w Pierwszych Szkolnych Igrzyskach Integracyjnych, które odbędą się 28 lutego w godzinach od 9:35 do 13:30. 

Planowane są liczne zajęcia, w których warto wziąć udział.

Zobacz zasady uczestnictwa

  • Do poniedziałku godz. 10:00 uczniowie deklarują udział w proponowanych zajęciach.
  • W deklaracjach (na listach wywieszonych obok auli) wpisujecie klasę i numer z dziennika. Pozwoli to zaplanować zajęcia
  • W środę, po 2 lekcji, udajecie się do swoich klas i wychowawców w celu sprawdzenia obecności i po odbiór paszportów, w których będzie poświadczony udział.
  • Z paszportami udajecie się na wybrane zajęcia.
  • Paszporty dajecie do podpisu nauczycielom-animatorom, a po skończonych zajęciach oddajecie wychowawcy do rozliczenia.
  • Każdy uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach, zaś brak uczestnictwa w zajęciach skutkuje wpisaniem nieobecności.
  • Po dodatkowe informacje, i w celu rozwiania wątpliwości, proszę zgłaszać się do nauczycieli-animatorów.

 

Harmonogram docProgram_Szkolnych_igrzysk_integracyjnych.doc60 KB