Uczniowie klas czwartych technikum oraz absolwenci zdający maturę w maju 2018 roku proszeni są o odebranie w sekretariacie szkoły haseł dostępu do danych zgłoszenia na Maturę 2018.

 W przypadku stwierdzenia błędu w danych osobowych i egzaminacyjnych należy ten fakt niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły .