Nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela” realizowanym przez Stowarzyszenie Aktywnych Szkół Ponadgimnazjalnych w ramach projektu POWER.

W ramach projektu Pani Barbara Karchniwy uczestniczyła w dwutygodniowym szkoleniu w Sligo w Irlandii. W czasie szkolenia 12 nauczycieli języka angielskiego ze śląskich szkół miało okazję  doskonalić swój warsztat pracy, poznać system edukacji w Irlandii, odwiedzić szkoły i inne placówki doskonalenia zawodowego oraz poszerzyć swoją wiedzę o historii, kulturze i atrakcjach Irlandii.