Targi zawodów

Zaproście swoje koleżanki i kolegów z gimnazjum i 7 klasy szkoły podstawowej na Gliwickie Targi Zawodów, które odbędą się 16 marca w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 przy ul. Kozielskiej 1.

Szkoły zawodowe zaprezentują zawody, których uczą oraz swoją ofertę edukacyjną. Będzie okazja do rozmowy z nauczycielami i uczniami tych szkół. 

Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych też tam będzie!

Zobacz w jakich zawodach kształcimy Kierunki kształcenia

Zasady przyjmowania kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019  Rekrutacja