Jeśli myślicie, że w szkole podczas ferii jest cisza i pustka, to nieprawda ????????????‍????????‍????????

W ramach projektu finansowanego ze środków Unijnych "Szkoła-Pracodawcy-Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej" nasi uczniowie z kierunku TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ bezpłatnie uczestniczą w kursie SEP, dającym im uprawnienia elektryczne do 1kV.

Są to jedne z wielu dodatkowych uprawnień, które uczniowie mogą zdobyć w naszej szkole. Następny kurs będzie związany ze zdobyciem uprawnień instalatora OZE - "Systemy fotowoltaiczne"