Logotyp projektukursy

 

Projekt "Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia 

jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów
dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT

Wartość projektu - 1 256 222,44 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 1 067 789,07 zł.

Celem głównym projektu "Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia" jest zwiększenie kompetencji zawodowych 48 uczniów (w tym 16 dziewcząt) Technikum nr 4 w ZSB-C w Gliwicach oraz Szkoły Branżowej I Stopnia nr 4 w Gliwicach. Cel ten zostanie osiągnięty do końca trwania projektu, czyli od 01.01.2019 r. do 31.03.2021 r. poprzez doposażenie pracowni i udostępnienie podczas staży/praktyk zaawansowanych rozwiązań technologicznych, co będzie skutkowało dostosowaniem oferty edukacyjnej placówki do potrzeb rynku pracy oraz zwiększeniem atrakcyjności kształcenia zawodowego.

Cel główny zostanie osiągnięty również poprzez rozwój kompetencji zawodowych 11 nauczycielek zatrudnionych w ZSB-C.

W ramach projektu uczniowie będą objęci indywidualnym i grupowym doradztwem zawodowym.

Zdobędą dodatkowe kwalifikacje zawodowe poprzez udział w następujących szkoleniach:

Szkolenie 1 - Obsługa programu AutoCAD podstawy + warsztaty praktyczne (28 godzin)

Szkolenie 2 - Kurs kosztorysowania z obsługą programu NormaPro (30 godzin)

Szkolenie 3 - Kurs z zakresu montażu odnawialnych źródeł energii - fotowoltaika (27 godzin)

Szkolenie 4 - Kurs SEP do 1 kV (30 godzin)

Szkolenie 5 - Kurs F-gazowy + lutowanie (9 godzin, w tym 5 godz. części praktycznej)

Szkolenie 6 - Kurs SEP do 1 kV (30 godzin)

Szkolenie 7 - Kurs napełniania zbiorników przenośnych butli z gazem fluorowanym (12 godzin, w tym 6 godz. części praktycznej)

Szkolenie 8 - Kurs Florystyki (20 godzin)

Szkolenie 9 - Kurs obsługi programu Gardenphilia (6 godzin)

Szkolenie 10 - Kurs operatora wózka widłowego (60 godzin, w tym 20 godz. części praktycznej)

W ramach projektu zostaną przeprowadzone ponadprogramowe dodatkowe zajęcia specjalistyczne, łącznie 75 godzin na grupę w 3 modułach:
Moduł A – korelacja wiedzy teoretycznej z praktyczną (15h/gr)
Moduł B – zajęcia z języka obcego zaw. (język angielski, język niemiecki) w danej branży zawodowej, w czasie których uczniowie poznają specjalistyczne słownictwo zawodowe, przygotowujące ich do pracy zawodowej, czytania prasy branżowej oraz dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń dostępnych w języku obcym (30h/gr)
Moduł C – zajęcia warsztatowe podnoszące umiejętności praktyczne w zawodzie (30h/gr)

Kursy i szkolenia

Kurs SEP– technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej

http://www.zsb.gliwice.pl/index.php/565-uczniowie-3at-zdobywaja-uprawnienia-sep

http://www.zsb.gliwice.pl/index.php/360-klasa-iv-ct-na-szkoleniu-sep

Szkolenie AUTOCad – technik budownictwa

http://www.zsb.gliwice.pl/index.php/562-uczniowie-2at-ucza-sie-programu-autocad

http://www.zsb.gliwice.pl/index.php/363-kolejne-szkolenie-dla-uczniow-autocad

Szkolenie technik architektury krajobrazu

http://www.zsb.gliwice.pl/index.php/397-szkolenie-dla-klasy-2bt-technik-architektury-krajobrazu

Szkolenie z fotowoltaiki – technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej

http://www.zsb.gliwice.pl/index.php/368-ii-at-montuje-instalacje-fotowoltaiczna

https://www.facebook.com/watch/?v=723893844790705 – film

Staże i praktyki zawodowe

docxREGULAMIN_STAŻY_ZAWODOWYCH_W_ZSBC_2.docx61.01 KB

docxZałącznik_nr_1._Umowa_o_przeprowadzenie_stażu.docx81.25 KB

docxZałącznik_nr_3._Dziennik_stażu_zawodowego.docx48.14 KB

docxZałącznik_nr_5.docx41.13 KB

docxZałącznik_nr_6._Zaświadczenie_potwierdzające_udział_w_stażu.docx41.84 KB

docxZałącznik_nr_7._Wniosek_o_refundację_wynagrodzenia_dla_pracodawcy.docx43.58 KB

docxZałącznik_nr_8.docx40.62 KB

docxZałącznik_nr_9._Wniosek_na_zakup_biletu.docx62.86 KB