Praktyki-Szkolenia

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe

HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH 2017-18

OPIS KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

Kształcenie praktyczne w zawodzie Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz Murarz-tynkarz jest prowadzone na warsztatach szkolnych.
Uczniowie w pełni są przygotowywani do egzaminów potwierdzających kwalifikacje takie jakie mają w danym zawodzie.
Szkoła nie prowadzi nauczania tzw pracownicy młodociani zatrudniani w firmach na okres trzech lat.
Wszystkie zajęcia są prowadzone przez naszych nauczycieli . Nie znaczy to że uczniowie nie pracują na budowach czy w innych miejscach – pracują tam pod nadzorem nauczycieli prowadzących zajęcia praktyczne.

Szkoła może pochwalić się licznymi zleceniami różnych instytucji w Gliwicach gdzie wykonywaliśmy rożna prace budowlane i wykończeniowe. Informacje i zdjęcia są zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

TECHNIKUM

Kształcenie praktyczne w każdym zawodzie jest prowadzone w zależności od charakteru kwalifikacji na warsztatach szkolnych, pracowniach komputerowych lub innych pracowniach zawodowych tak aby przygotować uczniów do egzaminu potwierdzającego daną kwalifikację.
Ponad to w technikum w klasach trzecich uczniowie odbywają praktykę zawodową trwającą 2 lub 4 tygodnie zależności od zawodu.
Praktyka zawodowa jest w zakładach pracy z którymi została podpisana umowa .
Uczniowie dodatkowo wyjeżdżają na praktyki zawodowe zagraniczne.

DODATKOWO

Zarówno uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej jak i Technikum w całym cyklu nauczania uczestniczą w licznych szkoleniach zawodowych prowadzone przez przedstawicieli firm a także wyjeżdżamy do zakładów poznawać nowoczesne technologie.

Atutem szkoły jest to, że nasza szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnych we wszystkich kwalifikacjach jakie kształcimy w zawodach oraz nasi nauczyciele są egzaminatorami w zawodach których uczą. Oznacza to że uczniowie zdają wszystkie egzaminy teoretyczne i praktyczne na miejscu nie są wysyłani do innych ośrodków a ponadto nauczyciele będąc egzaminatorami wiedzą ja przygotować uczniów do zdawania kwalifikacji.

PRAKTYKI TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Uczniowie nabywają umiejętności projektowania, zakładania i pielęgnacji nowych i istniejących ogrodów miejskich, prywatnych. Uczą się sadzić, pielęgnować rośliny jak i budować to co znajduje się w ogrodzie jak ławeczka, chodnik, murek, fontanna.

Zobacz co robimy:

PRAKTYKI TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Uczniowie uczą się montować i obsługiwać urządzenia energetyki odnawialnej – poniżej przeczytaj o szczegółach i zobacz zdjęcia:

KWALIFIKACJA B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

W pracowniach szkolnych uczniowie organizują i wykonują prace związane z montażem takich urządzeń jak kolektory słoneczne, moduły fotowoltaiczne, pompy ciepła, kotły na biomasę i innych, wykorzystujących odnawialne źródła energii. W tym celu uczą się łączyć rury różnymi technikami: poprzez gwintowanie, lutowanie, zgrzewanie, klejenie, zaciskanie oraz wykonywać połączenia elementów instalacji elektrycznych.
Na stanowiskach montażowych wyznaczają trasę rurociągów, usytuowanie urządzeń, zaworów, manometrów, zabezpieczeń, łączą elementy wyposażenia w całość, sprawdzają szczelność instalacji, przygotowują instalację do odbioru technicznego.
Uczniowie posługują się dobrymi, bezpiecznymi narzędziami.

Zobacz co robimy:

 • Montaż modułów fotowoltaicznych
 • Montaż kolektorów słonecznych na więźbie dachowej
 • Sprawdzanie poprawności usytuowania kolektora słonecznego
 • Gwintowanie rur
 • Próba ciśnieniowa instalacji z kolektorem słonecznym
 • Wykonanie „na sucho” połączeń instalacji kanalizacyjnej
 • Układanie przewodów ogrzewania podłogowego

Zobacz galerię


KWALIFIKACJA B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

W pracowni szkolnej uczniowie uruchamiają instalacje np. z kolektorem słonecznym, ogniwami fotowoltaicznymi. Wykonują bieżący i okresowy przegląd instalacji, sprawdzają ich stan techniczny, sporządzają dokumentację eksploatacji, rejestrują i interpretują wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej, wskazują sposoby usuwania nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów.
W ramach zajęć praktycznych uczniowie oceniają pracę urządzeń energetyki odnawialnej w firmach i przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją systemów energetycznych, nadzorem technicznym i doradztwem.

Zobacz co robimy:

 • Podłączenie manometru do sprawdzenia ciśnienia w instalacji solarnej
 • Wymiana przewodów modułów fotowoltaicznych
 • Łączenie węży solarnych-szkolenie firmy Famas
 • Wymiana kolektorów na więźbie dachowej
 • Wymiana przewodów solarnych
 • Przygotowanie rur miedzianych do wymiany fragmentu instalacji z pompą ciepła
 • Badanie parametrów pracy kotła na pelety-szkolenie Politechniki Śląskiej
 • Demontaż kolektora
 • Przygotowanie rury stalowej do wymiany podłączenia do zasobnika ciepłej wody użytkowej

Zobacz galerię


PRAKTYKI MONTER SYSTEMÓW SUCHEJ ZABUDOWY

W nowoczesnej pracowni współfinansowanej przez firmę KNAUF, stworzonej specjalnie do suchej zabudowy nasi uczniowie wykonują między innymi: obudowy dachów i rur. Budują ścianki, okładziny ścienne, półeczki i sufity podwieszane. Wykorzystują będące na stanie szkoły narzędzia ręczne, elektronarzędzia i podnośniki do płyt gipsowo kartonowych. Co roku dzięki firmie MAPEI pierwsze klasy zostają wyposażone w odzież roboczą.
A. Bączek

Zobacz co robimy:
– łatanie otworów z płyt gipsowo kartonowych
– obudowa dachów z płyt gipsowo kartonowych
– obudowa rur z płyt gipsowo kartonowych
– okładziny ścienne z płyt gipsowo kartonowych
– ścianki i półeczki z płyt gipsowo kartonowych
– sufity z płyt gipsowo kartonowych

KWALIFIKACJA B.07 Wykonywanie robót posadzkarskich i okładzinowych

Wykonywanie robót posadzkarsko – okładzinowych. Uczniowie nabywają umiejętności z nanoszenia gładzi, tynków wewnętrznych zwykłych, cienkowarstwowych, wylewek betonowych, układania płytek ceramicznych na powierzchniach pionowych i poziomych jak również z okładzin ściennych gipsowych i obudowy g-k.
E. Ostaficzuk, M. Wieczorowska

Zobacz co robimy:
– wykonywanie okładzin gipsowych
– układanie paneli podłogowych
– Układanie płytek ściennych i podłogowych
– Wykonywanie mozaiki ceramicznej
– Układanie płytek ściennych
– Wykonanie tynków cienkowarstwowych

PRAKTYKI MONTER SYSTEMÓW SUCHEJ ZABUDOWY – Kwalifikacja – Technologia malarstwa i tapeciarstwa

Uczniowie naszej szkoły oprócz podstaw z malowania i tapetowania uczą się malowania
przy pomocy wzorników, malowania technikami ozdobnymi.
Już po raz drugi wzięli udział w Konkursie Malarskim w Czechach.

Zobacz co robimy:
– uczniowie wykonują wzorniki i malują przy ich pomocy własne kompozycje
– uczniowie malują pomieszczenia w ośrodku rehabilitacyjnym

PRAKTYKI MURARZ TYNKARZ – KWALIFIKACJA B.18

W pracowniach szkolnych nasi uczniowie wykonują między innymi ściany: z cegieł, bloczków, płyt gipsowo kartonowych, pustaków szklanych oraz: nadproża łukowe, tynki i okładziny ścienne.
Szkoła zapewnia narzędzia ręczne, elektronarzędzia oraz materiały do zajęć praktycznych. Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym dzięki temu państwowe egzaminy zawodowe we wszystkich kwalifikacjach odbywają się u nas!!!

Zobacz co robimy:
– okładziny ścienne i tynki
– ściany z cegieł
– ściany z płyt kartonowo-gipsowych
– sciany z pustaków
– sciany z pustaków szklanych
– sklepienia łukowe

Szkolenia

W naszej szkole, dnia 14 kwietnia 2015r, uczniowie klasy 1A ZSZ mieli okazję uczestniczyć w szkoleniu zorganizowanym przez firmę Ytong. W części praktycznej chłopcy poznali niezbędne narzędzia i materiały oraz zapoznali się z systemem budowy ścian w technologii Ytong. Pod okiem fachowca samodzielnie wykonali narożnik ściany jednowarstwowej.
A.B.
Zobacz galerię

Współpraca z firmą KENO w Gliwicach

W marcu i kwietniu 2015 r. uczniowie Maciej Piątek kl. IVbT i Dawid Gorgoń kl. IIIcT przygotowywali się do egzaminu na Certyfikowanego Instalatora z zakresu systemów fotowoltaicznych w Akredytowanym Ośrodku Szkoleniowym firmy Keno w Gliwicach. Po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego otrzymali zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia. Daje ono możliwość przystąpienia do egzaminu w Urzędzie Dozoru Technicznego i wpisanie do Rejestru certyfikowanych instalatorów UDT.
Właścicielem firmy Keno jest Pan mgr inż. Paweł Grzegorczyk. Zgodnie z jego decyzją udział w szkoleniu był dla uczniów nieodpłatny.
Współpraca z naszą szkołą obejmuje również praktyki zawodowe i szkolenia uczniów w  zakresie odnawialnych źródeł energii.
Przygotowała Jolanta Zdrzyłowska.

Zobacz zdjęcia w galerii…

11.03.15 kolejna klasa uczestniczyła w wycieczce zorganizowanej do fabryki MAPEI w Gliwicach. Uczniowie 1 AT zwiedzili fabrykę i laboratorium firmy. Brali też udział udział w szkoleniu teoretycznym i praktycznym. Na zakończenie wszyscy otrzymali ogrodniczki robocze – za co serdecznie dziękujemy MAPEI!!

A.B.
Zobacz galerię

W dniu 2 marca 2015r przedstawiciel firmy KNAUF, przeprowadził w naszej szkole, część praktyczną szkolenia montera suchej zabudowy. Uczniowie klasy 1A ZSZ mieli okazję nie tylko posłuchać rad fachowca, ale również samodzielnie wykonywali prace związane z montażem okładziny ściennej. Dzięki współpracy z firmą szkoła otrzymuje materiały do zajęć praktycznych: płyty gipsowo kartonowe, profile i akcesoria za co bardzo dziękujemy!!! A.B.

Zobacz galerię

W dniu 4 marca uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do fabryki Wienerberger w Częstochowie . W czasie szkolenia teoretycznego i zwiedzania hali produkcyjnej mieli okazję poznać asortyment produkowanych przez firmę materiałów ceramicznych, a także proces ich produkcji. Spotkanie zakończyło się częścią praktyczną w której uczniowie mogli samodzielnie wykonywać prace. A.B.

Zobacz galerię

Szkolenie firmy KENO

25 lutego 2015 r. przedstawiciel firmy Keno Energy w Gliwicach Pan Łukasz Więcławik przeprowadził szkolenie klasy IIcT grupy techników urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
W czasie zajęć omówił rodzaje kolektorów, ich budowę, zapoznał uczniów z parametrami stosowanych kolektorów, wykonał obliczenia stosowane do prawidłowego doboru kolektorów.
Szczegółowo zostały przedstawione konstrukcje do montażu kolektorów na dachu płaskim i  pochyłym oraz na stelażu.
Uczniowie zapoznali się z ofertą firmy: panelami fotowoltaicznymi, kolektorami płaskimi i rurowymi, lampami solarnymi, przewodami do instalacji OZE.
Szkoła otrzymała model kolektora rurowego do wykorzystania na zajęciach lekcyjnych.
Zobaczcie zdjęcia ze szkolenia.

Szkolenie zorganizowała Jolanta Zdrzyłowska.

Zobacz zdjęcia w galerii…