Osiągnięcia

Osiągnięcia Uczniów

Spis treści:
2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013
2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010
2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007
2005/2006 | 2004/2005 | 2003/2004
2002/2003 | 2001/2002 | 2000/2001

                                                                                                                                     Rok szkolny 2016 / 2017

Jak co roku uczniowie licznie biorą udział w konkursach zawodowych i ogólnoprzedmiotowionych i osiągają sukcesy jak również zdają maturę i egzaminy zawodowe  na poziomie wyższym niż średnia województwa. GRATULUJEMY !!!

Zobacz KONKURSY  zestawienie  2016-2017

Zobacz Matury i Egzaminów zawodowych:

Wyniki egzaminu maturalnego

Wyniki egzaminów zawodowych

 

Rok Szkolny 2015/2016

Uczeń klasy IVAT o profilu technik budownictwa  Aleksander Szten zajął 3 miejsce w Etapie Okręgowym XLVII Olimpiady z Języka Rosyjskiego z ilością punktów 89/100. Jest to wynik wyróżniający.

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczniom biorącym udział w konkursach zawodowych i ogólnokształcących osiągniętych wyników.

Dzięki Waszemu  zaangażowaniu nasza szkoła odnosi sukcesy w regionie jak i na szczeblu ogólnopolskim.

KONKURSY zestawienie 2015-2016

Wielki sukces ucznia ZSB-C!

Artur Wycik z klasy III A ZSZ zajął 6 miejsce w 45. Turnieju Budowlanym „Złota Kielnia” w kwalifikacji B.07 Wykonywanie robót posadzkarskich i okładzinowych i tym samym dostał się do ścisłego finału, który odbędzie się w Poznaniu.

Artur – gratulujemy i mocno trzymamy kciuki!

Więcej informacji o turnieju można znaleźć na stronie – http://www.turniejbudowlany.edu.pl


Awans do etapu okręgowego!

Śląski Komitet Okręgowy Olimpiady Języka Rosyjskiego informuje, że uczeń klasy IVAT Aleksander Szten został zakwalifikowany do udziału w zawodach II stopnia (eliminacjach okręgowych) XLVII Olimpiady Języka Rosyjskiego.
Do eliminacji okręgowych zostało zakwalifikowanych 50 uczestników z najlepszymi wynikami z testu leksykalno-gramatycznego, czyli tych, którzy uzyskali co najmniej 60,5 pkt.
Olek, gratulujemy i trzymamy kciuki za udział w następnym etapie – przed nami Sosnowiec!

Zobacz zdjęcia w galerii…


Międzynarodowy Turniej Budowlany KONKURSY zestawienie 2015-2016 semestr I

W dniach 14-15.12.2015r. uczniowie naszej szkoły – Marcin Wycisk – klasa II AT oraz Michał Chojnowski klasa II A ZSZ – wzięli udział w Międzynarodowym Turnieju Budowlanym organizowanym przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Raciborzu.

Przez dwa dni drużyny z Czech, Niemiec i 3 województw południowej Polski wykonywały:
– prace w technologii Weineberger Dryfix,
– prace w technologii Dekoral,
– prace murarskie z cegły klinkierowej,
– ocieplenie ścian w technologii lekkiej-mokrej.

Zajęliśmy 9. miejsce przy bardzo wysokich umiejętnościach wszystkich uczestników i bardzo wyrównanym poziomie.
Chłopaki – gratulujemy!

Zobacz zdjęcia w galerii…


Laur Nauki 2015

Już po raz X, 02 grudnia 2015 r., w gliwickim Kinie AMOK odbyła się uroczystość wręczenia Laurów Nauki.

W tym roku to zaszczytne wyróżnienie otrzymali – Marita Bartnik i Łukasz Bieniek z klasy IV AT za wicemistrzostwo Polski w Olimpiadzie Buduj z Pasją oraz Patrycja Gralla – stypendystka Prezesa Rady Ministrów.
Gratulujemy uczniom wypracowanych osiągnięć, dziękujemy nauczycielom za włożoną pracę oraz Rodzicom za wspieranie naszych działań

Zobacz zdjęcia w galerii…


Stypendium Prezesa Rady Ministrów


27.11.2015 r. w auli Kazimierza Lepszego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach śląski kurator oświaty – Stanisław Faber – wręczył dyplomy potwierdzające zdobycie wyróżnienia za wyniki w nauce. Tegoroczną stypendystką Prezesa Rady Ministrów została Patrycja Gralla – uczennica klasy III CT.


Wyniki konkursu „Postaw na słońce”

Gratulujemy sukcesu uczniom klasy II CT, którzy zajęli wysokie 9. miejsce. Wraz z nimi pracowała p. Małgorzata Gałuszka-Harat

Opublikowano wyniki Konkursu „Postaw na słońce” zespół konkursowy „WĘGIEL ERROR” z klasy II C Technikum Systemów i Urządzeń Energetyki Odnawialnej na 9 miejscu w Polsce na 95 szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w konkursie.

Konkurs trwał przez cały rok szkolny 2014/15 i obejmował trzy etapy projektowe:
ETAP I – Energia Słońca dla szkoły

Zadania:
1. Zdobycie wiedzy na temat źródeł energii odnawialnej ze szczególnym uwzględnieniem tej pochodzącej z ogniw fotowoltaicznych.
2. Obliczenie zapotrzebowania energetycznego budynku szkolnego, w tym szkolnej sali komputerowej według aplikacji przygotowanej przez Organizatora oraz wynikających z tych wartości wysokości emisji CO2.
3. Dobranie systemu ogniw fotowoltaicznych do wartości zużycia energii elektrycznej przez szkolną salę komputerową.
4. Przedstawienie kalkulacji środowiskowej i rachunku ekonomicznego w odniesieniu do planowanej modernizacji
5. Przeprowadzenie apelu szkolnego na temat energii, a w szczególności energii odnawialnej oraz przedstawienie wyników prac.

ETAP II -”Energia Słońca dla domu

Zadania:
1. Wybranie min. 5 domów jednorodzinnych, dla których dobrane zostaną systemy paneli fotowoltaicznych.
2. Obliczenie zapotrzebowania energetycznego domów oraz wynikającej z tej wartości wysokości emisji CO2 według wskazanej aplikacji.
3. Opracowanie projektu koncepcyjnego oraz dobranie właściwych paneli fotowoltaicznych dla wybranych domów.
4. Przedstawienie kalkulacji środowiskowej i rachunku ekonomicznego w odniesieniu do planowanej modernizacji.
5. Przeprowadzenie apelu szkolnego na którym przedstawione zostaną szczegółowe informacje na temat zastosowania fotowoltaiki w praktyce.

ETAP III – Promocja ogniw fotowoltaicznych

Zadania
1. Przygotowanie i przeprowadzenie przez szkolne zespoły konferencji lokalnych nt. wykorzystania źródeł odnawialnych w codziennym życiu z przedstawieniem korzyści ekonomicznych i środowiskowych na przykładzie wybranych domów jednorodzinnych, dla których uczniowie dobrali mikroinstalacje fotowoltaiczne.

Patroni i partnerzy konkursu: Fundacja Banku Ochrony Środowiska, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zobacz zdjęcia w galerii…

Rok Szkolny 2014/2015

Zestawienie udziału w konkursach i osiągnięć w roku szkolnym 2014/15

Jan Adamczyk – Gliwicki Laur Nauki

-Kinga Rogozińska – I miejsce w szkolnym etapie Olimpiady Promocji Zdrowia – przygotowanie do etapu rejonowego – B.Dymek

Michał Chojnowski i Rafał Słocki – VI miejsce w Międzynarodowym Turnieju Budowlanym w Raciborzu – M.Wieczorowska

Adrianna Pyra, Ewelina Wijata, Iwona Szałkowska – 8 miejsce w Olimpiadzie wiedzy o przedsiębiorczości w Chorzowie – H.Figiel

Aleksander Szten – awans do II etapu Olimpiady Języka Rosyjskiego – S.Szulc

Wiktoria Materla II miejsce II powiatowo-miejskim konkursie pieśni patriotycznej – S.Szulc

Wiktoria Materla, Paulina Świerczek – dyplom – konkurs poezji śpiewanej – S.Szulc

Paulina Świerczek udział w Konkursie na pracę pisemną NBP – S.Szulc

Julia Szyguła, Karina Nowak –dyplom w miejskim konkursie wiedzy antycznej – M.Kocielska

Klaudia Kołcz, Patrycja Kobusinska – dyplom w miejskim konkursie poezji śpiewanej – M.Kocielska

Aleksandra Król – III miejsce w Znany Anglik, znany Niemiec – A.Magdziak

Bartłomiej Bajon II miejsce w konkursie języka niemieckiego, awans do następnego etapu A.Magdziak

 

WICEMISTRZOSTWO POLSKI W BUDOWNICTWIE DLA ZSBC GLIWICE

Uczniowie naszej szkoły zostali WICEMISTRZAMI POLSKI w Finale Olimpiady „Buduj z Pasją”.
Wydarzenie organizowane było przez Krajową Federację Edukacji Zawodowej i Kultury Fizycznej „BUDOWLANI” Rada Główna w Kielcach
oraz Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej. Patronat honorowy nad olimpiadą objął Minister Edukacji Narodowej.
Uczestnicy mieli do wykonania zadanie pisemne oraz praktyczne.
Po zmaganiach teoretycznych, uczniowie przystąpili do prac budowlanych. Tym razem do wykonania była okładzina ścienna z płyty gipsowo-kartonowej. Oto najlepsza trójka finalu:
1. Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku – Albert Nowek i Mateusz Ostrek
2. Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach – Marita Bartnik i Łukasz Bieniek
3. Zespół Szkół nr 1 w Rzeszowie – Michał Biały i Jakub Pilecki
Sponsorem Finału Olimpiady Wiedzy Budowlanej „Buduj z Pasją” była firma Cekol.

DYPLOM
Gratulujemy:)

2013/2014

Awans do Centralnego Finału Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Uczeń klasy IVa naszej szkoły Jan Adamczyk z zakwalifikował się do Centralnego Finału Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.
Zawody centralne odbędą się w Lublinie w dniach 10 i 11 kwietnia 2014r.
Gratulujemy i trzymamy mocno kciuki!

Reprezentacja naszej szkoły znów na podium

Drużyna reprezentująca naszą szkołę w zawodach Friendly Competition, organizowanych przez Fluor S.A., zdobyła III miejsce w kategorii szkół średnich i wyższych.
W skład drużyny „Papier, kamień, nożyce” weszli:
Przemysław Pielka – kapitan, Dawid Gorgoń, Michał Rajko, Marcel Szlachetka

Fluor Friendly Competition to wyjątkowy, światowy konkurs odbywający się od połowy lat dziewięćdziesiątych, w którym zespoły ze wszystkich biur i ośrodków projektowych korporacji konkurują między sobą.. W Gliwicach do zawodów, oprócz pracowników, zapraszani są uczniowie miejscowych szkół średnich i studenci Politechniki.

Uczniowie naszej szkoły już po raz piąty zostali zaproszeni do udziału w konkursie a po raz trzeci znaleźli się na podium (w ubiegłych latach dwukrotnie zajęli pierwsze miejsce).
Zobacz zdjęcia w galerii…

Drugie miejsce w międzyszkolnym konkursie „Typowy Anglik, Typowy Niemiec”.

Dnia 16 grudnia 2013 roku w Gliwickim Centrum Edukacyjnym im. Marii Skłodowskie – Curie wręczono nagrody za udział w międzyszkolnym konkursie „Typowy Anglik, Typowy Niemiec”.
Uczniowie naszej szkoły – Paulina Świerczek z klasy 2 aT oraz Tomasz Unruch z klasy 3 aT zajęli drugie miejsce.
Gratulujemy!!! (A.M.)

Zobacz zdjęcia w galerii…

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Dnia 9 grudnia 2013 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Zabrzu wręczono
Stypendia Prezesa Rady Ministrów.
Stypendium to otrzymała m.in. uczennica naszej szkoły Aleksandra Radzi z klasy 3 cT, która w zeszłym roku szkolnym uzyskała promocję z wyróżnieniem do następnej klasy
oraz osiągnęła najlepsze wyniki nauczania w całej szkole.
Gratulujemy Olu!!!
(A.M.)

Zobacz zdjęcia w galerii…

Nasi Laureaci w Wojewódzkim Konkursie Języka Niemieckiego „Deutsch ist fuer mich…” w Bytomiu

4 grudnia 2013 roku uczniowie klasy 4 aT – Dawid Bieniek i Patryk Pieczka wzięli udział
w Wojewódzkim Konkursie Języka Niemieckiego „Deutsch ist fuer mich…” , który odbył się w Bytomiu.
Zadaniem uczestników było przygotowanie kilkuminutowej prezentacji na temat dotychczasowego kontaktu z językiem niemieckim oraz odpowiedź na pytania jury.
Dawid Bieniek zajął drugie miejsce a Patryk Pieczka otrzymał wyróżnienie (zajął miejsce czwarte).
Gratulujemy!
(A.M.)

Zobacz zdjęcia w galerii…

NASI UCZNIOWIE NA MIĘDZYNARODOWYM TURNIEJU BUDOWLANYM W RACIBORZU

W dniach 2.12.2013r i 3.12.2013r w Zespole Szkół w Raciborzu nasi uczniowie z klasy 2At Łukasz Bieniek i Michał Chojnowski wzięli udział w Międzynarodowym Turnieju Budowlanym, który jest organizowany w tamtejszej szkole od lat.

Celem spotkania była m.in. integracja środowiska ludzi przyjaznych branży budowlanej a także jej promocji. Zarówno ze strony gości – szkół Polski Południowej i Republiki Czeskiej oraz współorganizatorów imprezy: Wienerberger Polska, Akademii Technik Malarskich Dekoral Professional i KB Blok – Brno.

Spotkały się ambitne, waleczne drużyny: Střední odborné učiliště stavební-Opava, Střední Skola STAVEBNÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ Ostrava- Zábřeh, Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu, Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach, Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej, Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, Zespół Szkół Budowlanych im. Henryka Sławika w Rybniku, Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu, Zespół Szkół Nr 5 w Tychach, Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach.

Łukasz i Michał podczas turnieju godnie reprezentowali naszą szkołę osiągając szóste miejsce. Na uznanie zasługują tym bardziej, ze po raz pierwszy wykonywali prace budowlane wznosząc mury w systemie KB Blok, Porotherm. Oprócz prac murarskich uczniowie nasi zapoznawali się z metodami malarskimi. Dziękujemy Opiekunom: Panu Janowi Więsyk oraz Grazynie Bocionek.

GLIWICKI LAUR NAUKI 2013

W dniu 29 listopada 2013r. w Centrum Kultury Studenckiej MROWISKO w Gliwicach odbyła się uroczysta gala wręczania Laurów Nauki dla uczniów szkół gliwickich z szczególnymi osiągnięciami w roku szkolnym 2012/2013.
Prezydent Miasta Gliwice zaprosił na uroczystość Gliwickich Laurów Nauki naszego ucznia ( od czerwca absolwenta klasy 3AZSZ) Sebastiana Piechockiego. Sebastian w kwietniu 2013 roku w Grudziądzu wziął udział w Ogólnopolskim Turnieju Budowlanym ZŁOTA KIELNIA i zajął III MIEJSCE w Polsce.
Obecnie Sebastian pogłębia swoją wiedzę budowlaną ucząc się i nabywa umiejętności praktycznych pracując w renomowanym przedsiębiorstwie budowlanym w Gliwicach.
Na rozdaniu Laurów obecna była Pani Dyrektor ZSBC – Beata Spałek
i Pani Edyta Ostaficzuk.
Dyplom Uznania
Laur Nauki

Zobacz zdjęcia w galerii…

Laureaci konkursu fotograficznego

Z okazji 60-lecia istnienia gliwicki oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa ogłosił konkurs fotograficzny „Gliwice okiem obiektywu adepta sztuki budowlanej”.
Tytuły laureatów oraz wyróżnienia zdobyły uczennice naszej szkoły: Wiktoria Materla – I miejsce, Adrianna Oćwieja – II miejsce, Miriam Richter oraz Paulina Świerczek – wyróżnienia.
Zdjęcia z uroczystości, która odbyła się w dniu 21 października w gliwickiej Palmiarni, zamieszczono w folderze
galeria.


2012/2013

 1. Uczniowie Aleksandra Radzi z klasy II C technikum i Aleksander Szten z klasy I A technikum są laureatami Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej – Euroscola 2013.
  Laureaci – 9 czerwca br.- w nagrodę wyjadą w podróż edukacyjną do Strasburga we Francji. Opiekun: mgr Sławomira Grzelińska.
 • Uczeń Miłosz Maciasz zdobył wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym „Alchemik”.
  Ponadto
  uczennica Klaudia Rowińska i uczeń Michał Rajko uzyskali podziękowania za bardzo dobre wyniki. Opiekun: mgr inż. Maria Broda

 

 • Uczennica klasy IV bT – a właściwie już Absolwentka naszej szkoły MAGDALENA BABCZYŃSKA, zdobyła II miejsce w konkursie na plakat promujący tematykę XX Tygodnia Ziemi.
  Konkurs był organizowany przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Opiekun: mgr Monika Stęplewska
 • Uczeń naszej szkoły Sebastian Piechocki zdobył III miejsce w Polsce w zawodzie malarz – tapeciarz
  w Finale Centralnym Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”, który odbył się w Grudziądzu w dniach 18-20 kwietnia 2013r.

Zobacz także galerię:Kliknij tutaj…

 • Uczeń Sebastian Piechocki zajął VI miejsce ELIMINACJACH OKRĘGOWEGO TURNIEJU BUDOWLANEGO „ZŁOTA KIELNIA”
  i zakwalifikował się do finału centralnego – zobacz list gratulacyjny…, natomiast uczniowie
  Paweł Makuch – zajął VII miejsce oraz posadzkarz (80 uczestników) Artur Wesołowski – zajął 19 miejsce. Zobacz także galerię:Kliknij tutaj…
 • Nasi uczniowie wzięli udział w finałowym etapie XX Miedzyszkolnego konkursu Poezji i Prozy Niemieckojęzycznej dla szkół średnich w Gliwicach.
  W gronie pięciu najlepszych uczniów znalazła się uczennica: Agnieszka Szostok (3BT) – Gratulujemy! Opiekun: mgr Maria Kapuścińska i mgr inż. Monika Wieczorowska
 • W ogólnopolskim konkursie dla uczestników projektu „Uczeń online” uczennice klasy IIIBT Monika Zaczek i Agnieszka Szostok otrzymały nagrody I stopnia
  w IV edycji konkursu „Wrzuć kurs”. Opiekun: mgr Bernadeta Dymek
 • Uczeń Mateusz Simon z klasy II A ZSZ – po wygranym etapie szkolnym – wziął udział w DIECEZJALNYM ETAPIE OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU BIBLIJNEGO który odbył się 16 kwietnia w centrum edukacyjnym im. bł. Jana Pawła II w Gliwicach.
  Wśród ponad stu uczestników osiagnął bardzo dobry wynik i niewiele punktów zabrakło mu do zakwalifikowania się do dalszych zmagań konkursowych. Opiekun: mgr lic. Eugeniusz Piechula

 

2011/2012

 1. Uczennica Magdalena Wajs i uczeń Artur Szeremeta zajęli I miejsce w IX Międzyszkolnym Konkursie Pierwszej Pomocy dla szkół należących do SASP. Opiekun: mgr Andrzej Konecki Zobacz galerię…
 2. Uczeń Bartek Mełech zajął II miejsce w konkursie plastycznym na projekt znaczka pocztowego przeprowadzonym w ramach XIX „Tygodnia Ziemi” w Zabrzu. Opiekun: mgr Monika Stęplewska
 3. Uczennica Daria Kubicka zajęła III miejsce w konkursie plastycznym na projekt znaczka pocztowego przeprowadzonym w ramach XIX „Tygodnia Ziemi” w Zabrzu.
 4. Uczennica Patrycja Gudwańska zajęła III miejsce w konkursie fotograficznym „Moc natury” przeprowadzonym w ramach XIX „Tygodnia Ziemi” w Zabrzu.
 5. Uczennica Magdalena Fabia zajęła II miejsce w konkursie na plakat przeprowadzonym w ramach XIX „Tygodnia Ziemi” w Zabrzu.
 6. W dniu 26marca 2012r. w Zespole Szkół Architektoniczno – Budowlanych w Sosnowcu odbył się I Regilnalny Turniej Budowlany „BUDUJ Z PASJĄ”. Turniej był organizowany pod egidą Krajowej Federacji Zawodowej i Kultury Fizycznej „Budowlani” z siedzibą w Warszawie.
  W Turniej z naszej szkoły wzięły udział dwie drużyny, drużyna reprezentująca Technikum w składzie Hubert Koziołek i Jakub Pieńkosz oraz ZSZ w składzie Mateusz Kalka i Artur Wesołowski. Uczniowie zajęli odpowiednio 4 i 5 miejsce.
  Opiekunowie: mgr inż. Zuzanna Masłoń i mgr inż. Violetta Bryła Zobacz galerię…
 7. Uczeń Grzegorz Witt wziął udział w zawodach okręgowych XXV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, które odbyły się w Centrum Kształcenia Ustawicznego
  w Bytomiu – uczeń zajał dobre 35 miejsce na 86 uczestników. Opiekun: mgr inż. Monika Wieczorowska. Zobacz galerię…
 8. Uczniowie Piotr Havemeister, Karol Kaschuba, Marcin Kleczka, Robert Keller zajęli VI miejsce w etapie międzyszkolnym Konkursu wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy oraganizowanego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodach budowlanych w roku szkolnym
  2011/2012 – w Centrum Kształcenia Praktycznego w Bytomiu. Opiekun: mgr Andrzej Konecki.
 9. Uczniowie Marek Haba z klasy IVAT, Mateusz Brzoza z klasy IIIBT oraz Mateusz Simmon z kalsy I ZSZ zakwalifikowali się do Etapu Diecezjalnego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej w Miasteczku Śląkim i uzyskali dobry wynik zajmując miejsce w pierwszej trzydziestce najlepszych uczniów w diecezji. Opiekun mgr lic. Eugeniusz Piechula

2010/2011

 1. Uczniowie naszej szkoły otrzymali wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Tęcza” – jury konkursu wyłoniło zwycięzców na tle forum ZSB-C:
  I miejsce – Katarzyna Konkol z klasy IIIBT (rysunek)
  II miejsce – Agnieszka Steczuk z klasy IVBT (rysunek)
  III miejsce – Anita Śmiałek IBT (fotografia)
  IV miejsce – Daria Krala z klasy IIIBT (rysunek)
  Prace uczniów były oceniane przez Profesorów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
  Opiekun: mgr inż. Anna Werner.
 2. Nasi uczniowie zdobyli wysokie miejsc a w XL Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia:
  Uczeń Michał Promny w zawodzie posadzkarz zajął 9 miejsce w Polsce- opiekun: mgr inż. Violetta Bryła;
  Uczeń Mateusz Wrzecion w zawodzie malarz-tapeciarz zajął 16 miejsce w Polsce – opiekun mgr inż. Monika Wieczorowska.
 3. Uczeń Grzegorz Witt z klasy 3CT uzyskał Certyfikat Europejski KSAPL – potwierdził kwalifikacje w montażu suchej zabudowy.
 4. Pięciu uczniów klasy 3B uzyskało uprawnienia SEP. Opiekun: mgr inż. Gabriela Cyngler
 5. Uczniowie naszej szkoły przeszli do ścisłego finału Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej „Wygraj Brukselę”, a są nimi: Martin Baron z klasy 3AT, Patrycja Gudwańska i Kamila Bednorz z klasy 2BT. Finał odbędzie się pod koniec czerwca. Opiekun: mgr Sławomira Grzelińska.
 6. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w konkursie miejskim wiedzy o Unii Europejskiej „Euroscola 2011” – do ścisłego finału przeszły następujące osoby: Martin Baron, Daniel Kiernozek, Sebastian Skrzypczyk uczniowie klasy 3AT, Patrycja Gudwańska i Kamila Bednorz z klasy 2BT, Sebastian Foit, Aron Morys i Piotr Łącki z klasy 1AT oraz Grzegorz Stolica z klasy 2CT. Finał odbędzie się pod koniec czerwca. Opiekun: mgr Sławomira Grzelińska.
 7. Uczeń klasy 1AT Sebastian Foit został laureatem Miejskiego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej „Euroscola 2011”. Nagrodą jest 5-dniowy wyjazd do Strasburga. Opiekun mgr Sławomira Grzelińska.
 8. Uczniowie klasy 3CT: Sabina Knopek i Rafał Kandora zajęli III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Szkół Zrzeszonej w SAPS-ie w Katowicach. Opiekun mgr inż. Andrzej Konecki.
 9. Uczniowie naszej szkoły zajęli dobre miejsca w międzyszkolnym konkursie BHP w zawodzie budowlanym w Bytomiu:
  VII miejsce zajęli uczniowie: Marcin Kleczka, Robert Keller.
  VIII miejsce zajęli uczniowie: Karol Kaschuba, Piotr Havemeister. Opiekun: mgr inż. Andrzej Konecki.
 10. Uczeń Marek Haba z klasy IIIAT zakwalifikował się do Etapu Diecezjalnego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej i uzyskał dobry wynik zajmując miejsce w pierwszej trzydziestce najlepszych uczniów w diecezji. Opiekun mgr lic. Eugeniusz Piechula

2009/2010

 1. W dniu 20 listopada 2009 r. w Urzędzie Miasta w Gliwicach
  odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie pn. „Dlaczego warto podłączyć się do kanalizacji miejskiej?”.
  Nagrody oraz dyplomy otrzymali: Sylwester Szumny uczeń klasy III Technikum – laureat II miejsca (zobacz dyplom)
  oraz Małgorzata Zawisło uczennica klasy III Technikum – laureatka III miejsca. (zobacz dyplom)
  Organizatorem konkursu był Urząd Miejski w Gliwicach
  oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z Gliwic.
  Opiekun: mgr inż. Małgorzata Gałuszka-Harat
 2. Nasi uczniowie zajęli III miejsce w konkursie wiedzy z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie dla młodzieży szkół ponad gimnazjalnych kształcących się w zawodach budowlanych. Konkurs odbył się 27 kwietnia w Centrum Kształcenia Praktycznego w Bytomiu. Opiekun mgr Andrzej Konecki
 3. Trójka uczniów naszej szkoły zakwalifikowała się i wzięła udział w diecezjalnym etapie Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego organizowanym przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana. Etap diecezjalny miał miejsce 26 kwietnia w Tarnowskich Górach. Opiekunowie: ks. mgr Wojciech Michalczuk i mgr lic. Eugeniusz Piechula
 4. Udział uczniów klasy III B ZSZ w Trzeciej Krajowej Konferencji Technicznej w Katowicach pt.: „Inżynieria sanitarna w budownictwie i infrastrukturze”. Opiekun: mgr inż. Małgorzata Gałuszka-Harat.
 5. Uczniowie klasy III B ZSZ (Grupa Elektryków) uzyskali kwalifikacje zawodowe potwierdzone na egzaminach SEP.
 6. Uczniowie klasy IV DT (Technik Elektryk) uzyskali kwalifikacje zawodowe potwierdzone na egzaminach SEP. Opiekun: mgr inż. Gabriela Cyngler
 7. Uczeń Dawid S. z klasy I AT został laureatem konkursu wiedzy o Unii Europejskiej „Euroscola 2010”. W nagrodę uczeń wyjechał do Strasburga na „Święto Europy”. Opiekun: mgr Sławomira Grzelińska
 8. Pięciu uczniów naszej szkoły brało udział w finale konkursu wiedzy o Unii Europejskiej „Wygraj Brukselę”. (Dokładne wyniki nie są jeszcze ogłoszone) Opiekun: mgr Sławomira Grzelińska

2008/2009

 1. Uczeń klasy IV BT Architektury Krajobrazu Michał N. wygrał miejski konkurs na logo „Gliwickiego Forum Oświatowego” – Jego znakiem logo będzie firmowana i promowana działalność Gliwickiego Forum Oświatowego. Opiekun mgr Anna Werner
 2. Uczennica klasy II BT Architektury Krajobrazu Agnieszka S. zdobyła wyróżnienie w konkursie plastycznym „ Mniej dźwigaj” zorganizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty i PIP w Katowicach. Opiekun mgr Anna Werner
 3. Uczennica klasy Sabina K. 1 CT – zajęła I miejsce w szkolnym etapie ogólnopolskiego konkursu wiedzy biblijnej, oraz wzięła udział w diecezjalnym etapie tego konkursu. Opiekun ks. mgr Wojciech Michalczuk
 4. Michał Sz. uczeń klasy 3AT – zajął III miejsce w szkolnym etapie ogólnopolskiego konkursu wiedzy biblijnej, oraz wziął udział w diecezjalnym etapie tego konkursu. Opiekun mgr-lic Eugeniusz Piechula
 5. Michael Z. uczeń klasy 3 AT zajął 11 miejsce w wojewódzkim konkursie j. niemieckiego „Pokaż nam język” w Chorzowie. Opiekun mgr Dorota Jeżewska
 6. Uczniowie klasy 3 A ZSZ – Arkadiusz G. i Tomasz H. – zajęli VI miejsce w międzynarodowym turnieju budowlanym w Raciborzu. Opiekun mgr inż. Barbara Duda-Dziewierz
 7. Nasza drużyna zajęła IV miejsce w piłce siatkowej chłopców szkół ponadgimnazjalnych w Gliwicach. Opiekun mgr Aleksandra Duliban.
 8. Uczniowie naszej szkoły zajęli II miejsce w turnieju w tenisie stołowym szkół ponadgimnazjalnych w Gliwicach. Opiekun mgr Władysław Chojecki
 9. Uczniowie klasy 3 AT zajęli III miejsce w wojewódzkim konkursie „BHP w budownictwie” etap międzyszkolny w Bytomiu 21.05.2009. Opiekun mgr Andrzej Konecki
 10. Uczniowie klasy 3 CT zajęli III miejsce w konkursie I Pomocy Przedmedycznej Stowarzyszenia Aktywnych Szkół Zawodowych w Katowicach. Opiekun mgr Andrzej Konecki

2007/2008

 1. Uczeń klasy II AT Michael Zuber zostałlaureatem gliwickiego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej „Euroscola 2008”
 2. Czterej uczniowie klasy II AT: Michael Zuber, Michał Szten, Łukasz Raut, Marcin Król – przeszli do II etapu wojewódzkiego konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej”Wygraj Brukselę”
 3. Drużyna „Green Time” reprezentująca naszą szkołę zwyciężyła w konkursie„ Friendly Competition – Przyjacielskie Współzawodnictwo”organizowanym przez gliwicką firmę Fluor S.A.
  W skład zwycięskiej drużyny weszli:Patryk Konieczka, Przemysław Ryś, Daniel Nawrocki i Krzysztof Jurowaty,wszyscy z klasy III a Technikum.Uczniowie otrzymali w nagrodę odtwarzacze MP-3 a szkoła urządzenie wielofunkcyjne.Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.Opiekun drużyny: pani mgr inż. Ewa Sozańska-Hulimka (zobacz galerię)
 4. 11 lutego 2008 roku odbył się w naszej szkole konkurs języka angielskiego oraz wiedzy o Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych „Anglomaniac”.Organizatorkami konkursu były nauczycielki języka angielskiego Panie mgr Barbara Strömich- Bochenek oraz mgr Joanna Mijas.W konkursie wzięło udział 13 grup 3 osobowych z klas I-III Technikum. Oto zwycięzcy:Miejsce IKl. II AT w składzie: Michael Zuber, Adam Boruszka, Marcin KrólMiejsce IIKl. I CT w składzie: Sędzimir Zbróg, Dawid Pater, Mateusz Ogórek.Miejsce IIIKl. II BT w składzie: Barbara Kasza, Karolina Adamczyk, Kamil Motowidło.(zobacz galerię)
 5. Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Moja Irlandia” zdobyła klasa II BT – opiekun mgr Sabina Szulc.
 6. Siedemnastu uczniów klasy III B ZSZ zdobyło uprawnienia elektryczne do 1 kV (tzw. SEP) – opiekun mgr inż. Gabriela Cyngler.
 7. Pięciu uczniów zakwalifikowało się do II etapu konkursu wiedzy o Unii Europejskiej „Euroscola 2008” – opiekun mgr Sławomira Grzelińska
 8. Dwaj uczniowie klasy II AT zdobyli III miejsce w konkursie „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy” dla szkół ponadgimnazjalnych. Opiekun: mgr Andrzej Konecki
 9. Uczeń klasy II AT zajął IV miejsce w konkursie wojewódzkim z języka niemieckiego „Pokaż nam język”, który odbył się 4 marca w Chorzowie. Opiekun: mgr Dorota Jeżewska
 10. Uczeń klasy II AT zajął I miejsce w eliminacjach szkolnych XII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej i wziął udział w etapie diecezjalnym tego konkursu, który miał miejsce 17.04.2008 r w Tarnowskich Górach. Opiekun: mgr Eugeniusz Piechula.

2006/2007

 1. Konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii (zobacz galerię)W dniu 16 marca 2007 odbyły się w naszej szkole eliminacje do konkursu wiedzy o Wielkiej Brytanii organizowanego przez biuro poselskie dr Głogowskiego oraz Instytut Tarnogórski.Do półfinału zakwalifikowało się 5 osób: Michał Szten kl. IAT, Łukasz Raut kl. I AT, Michael Zuber kl. I AT, Barbara Kasza kl. I BT oraz Mateusz Daniec kl. III AT.Półfinał odbył się 18.04.2007r. w Gliwicach w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym. W półfinale wzięli udział przedstawiciele gliwickich szkół ponadgimnazjalnych. Do ścisłego finału z naszej szkoły zakwalifikowały się 3 osoby: Barbara Kasza, Michał Szten oraz Łukasz Raut.Finał konkursu miał miejsce w Tarnowskich Górach 24.04.2007. Wszyscy nasi uczniowie spisali się wspaniale, do finału finałów przeszli Michał Szten i Łukasz Raut oraz 8 innych finalistów. Walka była zacięta. Łukasz Raut jest laureatem, zajął 5 miejsce i wygrał wycieczkę do Londynu. Gratulacje!!!Opiekun: mgr Joanna Mijas
 2. Konkurs wiedzy o Wielkiej BrytaniiMichał Szten uczeń klasy IA Technikum Budowlanego jest laureatem Konkursu Wiedzy o Uni Europejskiej „Euroscola 2007” i w nagrodę wyjeżdża do Strasbourga na Międzynarodowe Obchody Święta Europy. Opiekun mgr Sławomira Grzelińska.
 3. Michael Zuber z klasy 1 AT zajął 6 miejsce w konkursie z j. niemieckiego „Pokaż nam język”. Opiekun mgr Dorota Jeżewska.
 4. Klasa 2 BT zajęła 2 miejsce klasowe w konkursie „Design krok po kroku”Indywidualnie:1 miejsce: Paweł Przybycin (1 BT) w konkursie „Piękny jest las”2 miejsce: Barbara Rogóż (2 BT) w konkursie „Piękny jest las”3 miejsce: Paweł Szostok (2 BT) w konkursie „Piękny jest las”Wyróżnienie dla Elżbiety Lewko (1 BT) w konkursie „Piękny jest las”Opiekun: mgr Anna Gembarowska
 5. Laureaci konkursu „Najpiękniejsze zakątki Gliwic”2 miejsce: Paweł Przybycin (1 BT)3 miejsce: Beata Górecka (2 BT)wyróżnienie: Żaneta Olszówka (2 BT)Opiekun: mgr Anna Gembarowska
 6. Laureaci konkursu „Wojsko Polskie”1 miejsce Aleksander Szczepański (2 BT)Wyróżnienia:Patrycja Grochol, Kamil Motowidło, Przemysław Przybycin, Paweł Harlender, Elżbieta Lewko, Magdalena Skórka (uczniowie klasy 1 BT)Karolina Kuśnierz, Magdalena Żak, Paweł Szostok, Przemysław Sobczak, Michał Nadstawny, Sabina Spyrka (uczniowie klasy 2 BT)Opiekun: mgr Anna Gembarowska

2005/2006

 1. Udział w Wojewódzkim Konkursie języka angielskiego i języka niemieckiego organizowanym przez Stowarzyszenie Aktywnych Szkól Zawodowych.a) j. niemiecki – Dawid Piszkała –II miejsce, Liliana Janoszka i Dawid Cetera zakwalifikowali się do finałub) j. angielski – Dawid Skorupski zakwalifikował się do finału
 2. Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie „ Quo Vadis przedsiębiorczość” – Aleksander Szczepański klasa Ib. T
 3. Udział w I Międzyszkolnym Konkursie Antycznym.
 4. 1.10.2005 r rozpoczął swoją działalność Szkolny Ośrodek Kariery. SzOK jest miejscem, w którym uczniowie mogą otrzymać pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
 5. Uczniowie klasy IV A Technikum – Marcin Bukowiec, Wojciech Kowalczyk, Dawid Tomaszek, Wojciech Zieliński zajęli pierwsze miejsce wśród szkół i ekip inżynierskich w Konkursie Wiedzy Inżynierskiej organizowanym przez Biuro Projektów Fluor SA w Gliwicach.
 6. Uczniów zakwalifikowało się do finału Konkursu Wiedzy o Przedsiębiorczości organizowanego przez Wyższą Szkołę Biznesu w Warszawie.
 7. Nasza szkoła opracowała i wygrała projekt w ramach Europejskiego Programu PHARE – „Modernizacja oferty edukacyjnej w Zespole Szkól Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach dla zawodów budowlanych, geodezyjnych, architektury, elektrycznych i ceramicznych”. Na realizację projektu otrzymaliśmy dotację wysokości 48 000 euro.
 8. Szkoła jako Ośrodek Egzaminacyjny OKE Jaworzno otrzymała doposażenie dla zawodów posadzkarz i malarz-tapeciarz w postaci sprzętu i elektronarzędzi na kwotę 60 000 zł.
 9. Uczeń klasy IV A TB – Wojciech Zieliński, po raz trzeci z rzędu, otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2005/2006 za bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, prace na rzecz szkoły i środowiska lokalnego oraz osiągnięcia w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.
 10. Martyna Donarska, Barbara Bryszkiewicz, Aleksander Michalenko z klasy I B TB otrzymali wyróżnienie w I Międzyszkolnym Konkursie Antycznym zorganizowanym przez IV LO w Gliwicach.
 11. Trzech uczniów naszej szkoły – Martyna Donarska z klasy I B TB, Wojciech Kowalczyk z klasy IV A TB oraz Wojciech Zieliński z klasy IV A TB przygotowało eseje, które zostały wysłane na X Ogólnopolski Konkurs na pracę z Literatury zorganizowanym przez Pracownię Języka Polskiego i Inspiracji Humanistycznej Pałacu Młodzieży w Katowicach.
 12. Martyna Donarska oraz Aleksander Michalenko z klasy I B TB przygotowali reportaże na XVII Ogólnopolski Konkurs na Reportaż Prasowy i Radiowy pod patronatem Ryszarda Kapuścińskiego.
 13. Uczeń klasy IV A TB Wojciech Kowalczyk – otrzymał wyróżnienie w IV Ogólnopolskim Konkursie „W świecie kultury” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zorganizowanym przez Centrum Edukacyjno-Metodyczne w Katowicach, natomiast Wojciech Zieliński z klasy IV A TB otrzymał certyfikat uczestnictwa.
 14. Martyna Donarska z klasy I B TB wzięła udział w VI Wojewódzkim Konkursie Literackim pod patronatem Prezydenta Miasta Rybnika „Zobaczyć nagle świat w innym oświetleniu”.
 15. Dwóch uczniów naszej szkoły wzięło udział w warsztatach poetyckich zorganizowanych przez w ramach programu „Wychowanie przez sztukę”, czego efektem jest wydany tomik poezji „Dotknij ziemi. Szkicownik poetycki”, w którym znalazły się wiersze Wojciecha Zielińskiego z klasy IV A TB oraz Radosława Balickiego z klasy III C TB. Informację o tym wydarzeniu można było przeczytać w Dzienniku Zachodnim.
 16. Bardzo liczna grupa naszych uczniów wzięła udział w III edycji Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego zorganizowanego przez Bibliotekę Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych. Wiersze oceniało jury z gliwickiego Klubu Literackiego działającego przy Klubie „PEREŁKA”. Wśród nich znaleźli się między innymi – Wojciech Zieliński z klasy IV A TB, Radosław Balicki z klasy III C TB, Andrzej Tabor z klasy III C TB, Anna Klęk z klasy III LC, Małgorzata Pietraszek z klasy II LC, Beata Krawniak z klasy II LC.
 17. W bieżącym roku szkolnym nasza Szkoła zorganizowała już po raz piąty Turniej Budowlany – XXXV edycję OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BUDOWLANEGO „Złota Kielnia” etap okręgowy. W Turnieju uczestniczyło 10 szkół z : Bytomia, Cieszyna, Częstochowy, Gorlic, Katowic, Krakowa, Tarnowa, Wodzisławia Śl., Zakopanego i Gliwic.
 18. W w/w konkursie, który odbył się w dniu 1.04.2006 r. w całej Polsce uczeń kl. III murarz Damian Nafalski zajął II miejsce w Polsce i zakwalifikował się do finału, który w tym roku odbył się w Zespole Szkół w Iławie w dniach od 1-3 czerwca .Uczniowie w tym roku po raz pierwszy przystępowali do konkursu na nowych warunkach. Pisali 70 zadań testowych z zawodu i z podstaw przedsiębiorczości oraz wykonywali zadanie produkcyjne na stanowisku roboczym w ciągu 3 godzin.Uczeń naszej szkoły Damian Nafalski został finalistą i zajął V miejsce w Polsce.(ucznia przygotowywali: mgr inż. Grażyna Bocionek, mgr. inż. Maria Bisaga, Ryszard Wnęk)

2004/2005

 1. Uczeń klasy III A TB – Wojciech Zieliński, po raz drugi, otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2004/2005 za bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, prace na rzecz szkoły i środowiska lokalnego oraz osiągnięcia w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.
 2. Wojciech Zieliński – uczeń klasy III A TB (praca na temat: „Wolność nie jest ulgą, lecz trudem wielkości” (L. Staff) Człowiek wobec wolności. Realizując temat, odwołaj się do tekstów literackich i własnych przemyśleń”) – zajął III miejsce w IX Ogólnopolskim Konkursie na pracę z Literatury zorganizowanym przez Pracownię Języka Polskiego i Inspiracji Humanistycznej Pałacu Młodzieży w Katowicach.
 3. Trzej uczniowie naszej szkoły wzięli udział w II edycji Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego zorganizowanego przez Bibliotekę Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych. Wiersze oceniało jury z gliwickiego Klubu Literackiego działającego przy Klubie „PEREŁKA”. Wojciech Zieliński z klasy III A TB zajął II miejsce, Andrzej Tabor z klasy II C TB zajął III miejsce, natomiast Radosław Balicki z klasy II C TB otrzymał wyróżnienie. Zainteresowanych zapraszamy do lektury „Gliwickiego Magazynu Kulturalnego” z maja 2005 r. (str. 27)
 4. Uczeń klasy III A TB Wojciech Kowalczyk – za pracę na temat „Nie rozpaczaj, że przegrałeś bitwę – trzeba wiele odwagi, by dojść tam, gdzie się bitwy przegrywa”. Rozważania o ludzkiej dzielności, ambicji, godności – otrzymał wyróżnienie w III Ogólnopolskim Konkursie „W świecie kultury” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zorganizowanym przez Centrum Edukacyjno-Metodyczne w Katowicach.
 5. Za udział i zwycięstwo w III Konkursie Literackim pt. „Sumienie” – zorganizowanym pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego oraz Śląskiego Kuratora Oświaty przez Fundację „Wspólny Dom” – Wojciech Zieliński, oprócz nagród rzeczowych i dyplomu, otrzymał możliwość wzięcia udziału w Warsztatach Malarskich i Literackich zorganizowanych w dniach 15.08-26.08 2005 r. w Lesku. Wszystkie nagrodzone prace ukazały się w kwartalniku fundacji „Wspólny Dom” nr 2(6)/2005.
 6. W dniu 23.04.2005 r. odbyło się otwarcie wystawy obrazów i wierszy uczniów naszej szkoły – Wojciecha Zielińskiego z klasy III A TB oraz Radosława Balickiego z klasy II C TB (wiersze). Wystawę można było podziwiać w sali konferencyjnej do dnia 30.05.2005 r. Relacja z otwarcia wystawy ukazała się w „Gazecie gliwickiej” nr 97/2005z dnia 27.04.2005 r. (str. 4)
 7. Uczeń klasy III A TB – Wojciech Zieliński, po raz drugi, otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2004/2005 za bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, prace na rzecz szkoły i środowiska lokalnego oraz osiągnięcia w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.
 8. Wojciech Zieliński – uczeń klasy III A TB (praca na temat: „Wolność nie jest ulgą, lecz trudem wielkości” (L. Staff) Człowiek wobec wolności. Realizując temat, odwołaj się do tekstów literackich i własnych przemyśleń”) – zajął III miejsce w IX Ogólnopolskim Konkursie na pracę z Literatury zorganizowanym przez Pracownię Języka Polskiego i Inspiracji Humanistycznej Pałacu Młodzieży w Katowicach.
 9. Trzej uczniowie naszej szkoły wzięli udział w II edycji Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego zorganizowanego przez Bibliotekę Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych. Wiersze oceniało jury z gliwickiego Klubu Literackiego działającego przy Klubie „PEREŁKA”.
 10. Wojciech Zieliński z klasy III A TB zajął II miejsce, Andrzej Tabor z klasy II C TB zajął III miejsce, natomiast Radosław Balicki z klasy II C TB otrzymał wyróżnienie. Zainteresowanych zapraszamy do lektury „Gliwickiego Magazynu Kulturalnego” z maja 2005 r. (str. 27)
 11. Uczeń klasy III A TB Wojciech Kowalczyk – za pracę na temat „Nie rozpaczaj, że przegrałeś bitwę – trzeba wiele odwagi, by dojść tam, gdzie się bitwy przegrywa”. Rozważania o ludzkiej dzielności, ambicji, godności – otrzymał wyróżnienie w III Ogólnopolskim Konkursie „W świecie kultury” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zorganizowanym przez Centrum Edukacyjno-Metodyczne w Katowicach.
 12. Za udział i zwycięstwo w III Konkursie Literackim pt. „Sumienie” – zorganizowanym pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego oraz Śląskiego Kuratora Oświaty przez Fundację „Wspólny Dom” – Wojciech Zieliński, oprócz nagród rzeczowych i dyplomu, otrzymał możliwość wzięcia udziału w Warsztatach Malarskich i Literackich zorganizowanych w dniach 15.08-26.08 2005 r. w Lesku. Wszystkie nagrodzone prace ukazały się w kwartalniku fundacji „Wspólny Dom” nr 2(6)/2005.
 13. W dniu 23.04.2005 r. odbyło się otwarcie wystawy obrazów i wierszy uczniów naszej szkoły – Wojciecha Zielińskiego z klasy III A TB oraz Radosława Balickiego z klasy II C TB (wiersze). Wystawę można było podziwiać w sali konferencyjnej do dnia 30.05.2005 r. Relacja z otwarcia wystawy ukazała się w „Gazecie gliwickiej” nr 97/2005 z dnia 27.04.2005 r. (str. 4)
 14. Dwie prace – ekslibrisy – Wojciecha Zielińskiego z klasy III A TB zostały zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w związku z III Międzynarodowym Biennale Sztuki Książki pod patronatem prezydenta miasta Gliwice.
 15. Wojciech Zieliński z klasy III A TB otrzymał wyróżnienie w V Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Drogi do Wolności” XXV Rocznica Podpisania Porozumień Sierpniowych zorganizowanym pod patronatem prezydenta Lecha Wałęsy.
 16. 20 marca po raz czwarty w naszej szkole zostały zorganizowane i przeprowadzone XXXIV eliminacje do Turnieju Budowlanego – etap okręgowy w pięciu zawodach: murarz, malarz-tapeciarz, posadzkarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, stolarz. Turniej obejmuje wszystkie szkoły z całego województwa śląskiego.
 17. W eliminacjach okręgowych XXXIV edycji Turnieju Budowlanego uczniowie kl. III murarz Rafał Jakubowski i Grzegorz Gnyp zajęli III miejsce ( III miejsce w skali kraju) i zakwalifikowali się do finału.
 18. W finale centralnym XXXIV edycji Turnieju Budowlanego uczniowie Rafał Jakubowski i Grzegorz Gnyp zajęli III miejsce w Polsce.(uczniów przygotowywali: mgr inż. Violetta Bryła, inż. Edyta Ostaficzuk, mgr inż. Grażyna Gruszka).

2003/2004

 1. Dwóch uczniów naszej szkoły: Wojciech Zieliński z klasy II a i Łukasz Modelski z klasy V c otrzymało stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2003/2004 za bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, prace na rzecz szkoły i środowiska lokalnego oraz osiągnięcia w konkursach szkolnych i międzyszkolnych
 2. Marcin Dunaj został wyróżniony w Międzyszkolnym Konkursie Poetyckim
 3. 17 uczniów zostało finalistami konkurs wiedzu o Unii Europejskiej – „Euroscola 2004”
 4. 3 uczniów przeszło do finału konkursu Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej ” Wygraj Brukselę”
 5. W ramach praktyk uczniowie szkoły wykonali prace na rzecz miasta (malowanie, prace ogólnobudowlane) w Przedszkolu przy ul. Łabędzkiej, Gimnazjum przy ul. Asnyka, Komendzie Policji przy ul. Powstańców, Warsztatach Rehabilitacji „Twórczość”. Uczniowie przepracowali również około 2000 godzin na budowie Domów Nadziei (Habitat for Humanty) przy ul. Oriona
 6. 20 marca po raz trzeci w naszej szkole zostały zorganizowane i przeprowadzone XXXIII eliminacje do Turnieju Budowlanego – etap okręgowy w pięciu zawodach: murarz, malarz-tapeciarz, posadzkarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, stolarz. Turniej obejmuje wszystkie szkoły z całego województwa śląskiego. (odpowiedzialna: mgr inż. Violetta Bryła)
 7. Reprezentacja szkoły w składzie – Ł. Modelski, Ł. Drost, J. Drożdżewski zajęła III miejsce w konkursie ekologicznym w Gliwickim Centrum Edukacyjnym
 8. W szkole odbył się konkurs na najlepszą pracę dyplomową pod patronatem Polskiego Związku Inżynierów i TechnikówBudownictwa. Wyniki:
  I miejsce – Łukasz Modelski i Daniel Czempiel za pracę ” Pompy ciepła” – promotor mgr inż. Grażyna Gruszka
  II miejsce – Dawid Machulik i Arkadiusz Zieńć za pracę ” Nowe rozwiązania drewnianych konstrukcji dachowych” – promotor mgr inż. Anna Daft
  III miejsce – Krzysztof Wójcik za pracę ” Projekt stacji diagnostycznej dla samochodów” – promotor mgr inż.. Barbara Karchniwy
  Wyróżnienie – Robert Cichoń, Dawid Ćwielong za pracę „Wpływ rozwoju geodezji rolnej na przekształcenie struktury terenowej obszarów wiejskich i miejskich”
 9. Na Międzyszkolnej Sesji Ekologicznej szkoła zajęła cztery pierwsze miejsca w konkursie na plakat a w konkursie wiedzy ekologicznej nasi uczniowie zjęli miejsca III (J. Drożdżewski) i IV (Ł. Modelski)

2002/2003

 1. II miejsce w konkursie ekologicznym w gce w gliwicach – Modelski Łukasz (IV b), Drożdżewski Jakub (IV b), Sobczyk Katarzyna (III a) – opiekun J. Zdrzyłowska
 2. Słuchacze klasy I a PSZ Przemysław Morel i Wojciech Mieczysławski zorganizowali wystawę swoich grafik w galerii przy klubie garnizonowym w Gliwicach
 3. Uczeń  (III a ) przeszedł do drugiego etapu konkursu „Lwia Przedsiębiorczość” – opiekun J. Sawicka
 4. W ramach praktyk uczniowie szkoły wykonali prace na rzecz miasta (malowanie, prace ogólnobudowlane) w Gliwickim Szpitalu Dziecięcym, SP nr 10 i III Gimnazjum
 5. Uczeń klasy V a Bartek Kołodziej został wybrany do Młodzieżowej Rady Miasta
 6. Zorganizowanie Dnia Europejskiego – 21.03.2003 – opiekun S.Grzelińska
 7. 22 marca po raz drugi w naszej szkole zostały zorganizowane i przeprowadzone XXXII eliminacje do Turnieju Budowlanego – etap okręgowy w pięciu zawodach: murarz, malarz-tapeciarz, posadzkarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, stolarz. (odpowiedzialna: mgr inż. Violetta Bryła)
 8. Zorganizowanie Międzyszkolnej Sesji Ekologicznej – opiekun M. Stęplewska
 9. W eliminacjach okręgowych XXX II edycji Turnieju Budowlanego uczniowie kl. III murarz D. Czekała i D. Wachaczyk zajęli I miejsce ( IV w skali kraju) i zakwalifikowali się do finału.Uczniowie: M. Sikora i D. Ignacy z III klasy posadzkarz zajęli I miejsce w eliminacjach okręgowych.
 10. 22 marca w szkole odbyły się eliminacje okręgowe Turnieju Budowlanego dla okręgu Śląskiego. Uczniowie M. Sikora i D. Ignacy z Zespołu Szkół Budowlanych w Gliwicach zajęli I miejsce wśród posadzkarzy. Jeszcze większy sukces odnieśli ich koledzy – D. Czekała i D. Wachaczyk (również uczniowie ZSB w Gliwicach). Oprócz I miejsca w zawodzie „murarz” w turnieju okręgowym, zakwalifikowali się do grona trzech najlepszych drużyn w Polsce i w połowie kwietnia wezmą udział w ogólnopolskim finale w Jarosławiu.
 11. 5 uczniów naszej szkoły – J. Janicki, P. Roszak, M. Rabęda, W. Kowalczyk, Ł. Marcinkiewicz, zostało laureatami konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej „EUROSCOLA”. W nagrodę w maju wyjechali na wycieczke do Strasburga (opiekun – S. Grzelińska).
 12. W finale centralnym XXXII edycji Turnieju Budowlanego uczniowie D. Czekała i D. Wachaczyk zajęli VII miejsce w Polsce. (uczniów przygotowywali: mgr inż. Bożena Krzemień i Ryszard Trojak)

2000/2001

 1. I i II miejsce w konkursie międzyszkolnym na plakat o tematyce Ekologicznej podczas Sesji Ekologicznej organizowanej w Zespole Szkół Ceramiczno – Elektrycznych
 2. Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla ucznia klasy IV a TB Przemysława Konopki na rok szkolny 2000/2001
 3. Uczeń Przemysław Wožniak został laureatem konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej (w nagrodę wyjazd do Strasburga)
 4. Zajęcie 7 miejsca w Ogólnopolskim konkursie Edukacji Budowlanej – S. Kępny, P. Kurowski
 5. Słuchacze Policealnego Studium Zawodowego wygrali konkurs na plakat promujący Unię Europejską w Gliwicach organizowany przez Akademię Edukacji Europejskiej i wydawnictwo Wokół Nas. Krzysztof Malczewski zajął w konkursie pierwsze, a Wojciech Wiatr trzecie miejsce i obaj w nagrodę pojechali do Strasburga
 6. 2 wyróżnienia (I i II miejsce w branży budowlanej) na wystawie prac dyplomowych zorganizowanej przez Stowarzyszenie Szkół Aktywnych w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie.
 7. I miejsce w Okręgowym Turnieju Budowlanym w zawodzie murarz
 8. VI miejsce w ogólnopolskim Turnieju Budowlanym w zawodzie murarz
 9. Organizacja pilotażowego zewnętrznego Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w zawodach murarz i posadzkarz
 10. Organizacja wystawy o tematyce regionalnej Moja Mała Ojczyzna
 11. Organizacja konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową w porozumieniu z Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa
 12. Organizacja Międzyszkolnej Sesji Ekologicznej 2000/2001
 13. II miejsce w Konkursie Ekologicznym
 14. Organizacja szkolnego konkursu „Znam Gliwice i Ziemię Gliwicką”, udział uczniów w finałach konkursu międzyszkolnego
 15. Wyróżnienie za najlepszą pracę dyplomową Wykonaną Materiałami firmy CERESIT
 16. II miejsce w ogólnopolskim konkursie Miedž w Instalacjach Budowlanych
 17. 27 osób uzyskało certyfikaty na stosowanie Technologii i Materiałów TC THERMOCONCEPT
 18. W eliminacjach okręgowych XXX edycji Turnieju Budowlanego uczniowie kl. III murarz Paweł Kurowski i Mariusz Daniel zajęli I miejsce (VII) w skali kraju) i zakwalifikowali się do finału.
 19. W finale centralnym XXX edycji Turnieju Budowlanego uczniowie Paweł Kurowski i Mariusz Daniel zajęli VI miejsce w Polsce. (uczniów przygotowywali: mgr inż. Violetta Bryła i Ryszard Trojak)

Powrót na górę strony