Język polski

Zestaw tematów dla Absolwentów ZSBC na wewnętrzną maturę z j. polskiego
Pobierz plik

Opis bibliograficzny
Pobierz plik

Matura ustna
Pobierz plik

Lektury od maja 2009r.
Pobierz plik

By napisać dobre wypracowanie maturalne na poziomie podstawowym
Pobierz plik

Przykład analizy fragmentu tekstu – poziom podstawowy
Pobierz plik

Etapy opisu działa sztuki
Pobierz plik