Kierunki kształcenia

Planowane kierunki na rok szkolny 2017/18

Technikum nr 4


Technik geodeta


t_geodeta


Technik energetyki i systemów energetyki odnawialnej


t_energetyki_odnawialnej


Technik budownictwa


t_budownictwa


Technik architektury krajobrazu


t_arch_kraj


Branżowa Szkoła I stopnia


Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie


monter


Monter sieci i instalacji sanitarnych

IMG_0179