Erasmus3

PROGRAM ERASMUS+ Frankfurt 2017
www.erasmus.org.pl/o-programie


Ogłoszenie

Zespół Szkół Budowlano – Ceramicznych w Gliwicach będący realizatorem projektu Erazmus+ poszukuje
jednej/ dwóch osób (nauczycieli języka niemieckiego)
, który podejmie się przeprowadzenia zajęć z języka niemieckiego w ilości godz. 30 ( 2 grupy) dla uczniów/uczennic biorących udział w projekcie mobilności do 28.02.2017 r.r.

Szczegółowy opis zadania:
– przygotowanie programu zajęć kulturowo-językowych z uwzględnieniem języka zawodowego budowlanego
– prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
– prowadzenia zajęć zgodnie z harmonogramem

Wymagania:
a) wykształcenie wyższe pedagogiczne
b) co najmniej 5 – letnie doświadczenie w pracy nauczyciela/lektora języka niemieckiego
c) zaangażowanie, kreatywność,
d) korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowna za umyślne przestępstwo,
e) bardzo dobra organizacja pracy, dyspozycyjność,

Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) oświadczenie o niekaralności( do pobrania ze strony)
f) życiorys – curriculum vitae
c) oryginał kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony)
d) kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wymienionych w punktach a, b,
e) oferta cenowa wykonania zlecenia ( do pobrania ze strony)


Termin składania ofert: 17 października 2016 r. do godz. 13:00 w sekretariacie Zespół Szkół Budowlano – Ceramicznych w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 16

oświadczenie o niekaralności

Kwestionariusz osobowy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MOBILNOŚCI ERASMUS PLUS
„Mistrzowie budownictwa i architektury krajobrazu”:
pobierz

Mistrzowie budownictwa i architektury krajobrazu – opis projektu

Projekt dwutygodniowe szkolenie dla grupy 32 uczniów z Zespołu Szkół Budowlano – Ceramicznych w Gliwicach w Centrum Szkolenia Zakładu Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii we Frankfurcie nad Odrą. Przedmiotem szkolenia będzie nauka wykonywania konstrukcji ciesielskich oraz prowadzenie prac brukarskich. Szkolenia odbędą się w marcu 2017 roku . Uczestnikami będą uczniowie drugiej i trzeciej klasy Technikum wybrani w procesie selekcji. Uczniom będą towarzyszyć dwaj nauczyciele ze szkoły, którzy udzielą wsparcia językowego, pedagogicznego i zawodowego, a także będą monitorować i oceniać szkolenie, śledzić postępy uczniów i oceniać jakość kształcenia we współpracy z niemieckimi instruktorami

Celem ogólnym projektu jest zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń, ale także rozwój wśród uczniów  przekonania o znaczenia mobilności pracowników w Unii Europejskiej. Projekt zapewni uczniom możliwość  rozwoju  zawodowego i osobowego. Efektem szkolenia będzie nie tylko rozwój umiejętności praktycznych , ale także zwiększanie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego. Udział w projekcie będzie cennym elementem kształcenia zawodowego. Uczestnicy zdobędą kwalifikacje zawodowe i wiedzę międzykulturową oraz będą gotowi do dalszego rozwoju zawodowego . Uczestnicy będą uczestniczyć w przygotowaniu kulturowym i językowym organizowanym przez szkołę. Szkoła zadba o ubezpieczenie i zakup ubrań roboczych. Szkołą zorganizuje transfer do Frankfurtu, a niemiecki partner  zapewni szkolenie, zakwaterowanie i program kulturalny .

Partner  projektu został wybrany bardzo starannie i jest doświadczoną instytucją szkoleniową.  Praktyka będzie prowadzone zgodnie z metodologią niemiecką pod nadzorem doświadczonych instruktorów

Monitorowanie i ocena projektu rozpocznie się na etapie przygotowania i będzie prowadzona do jego końca. Podczas szkolenia uczniowie będą oceniani a na koniec szkolenia otrzymają certyfikaty umiejętności. Walidacja kompetencji zdobytych przez poszczególnych beneficjentów będzie oparta na certyfikacie Europass Mobility. Planuje się również wprowadzenie systemu ECVET

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Do udziału w projekcie mobilności programu Erasmus + „Mistrzowie budownictwa i architektury krajobrazu” w Zespole Szkól Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach:
pobierz